КУЛЬТУРНІ ТА ПРИРОДНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ В СПИСКУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

Вікторія Олександрівна Пількевич

Анотація


У статті на основі Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини проаналізовано роль ЮНЕСКО в збереженні культурних і природних пам’яток України

Ключові слова


ЮНЕСКО; пам’ятки України; охорона культурної спадщини

Повний текст:

PDF

Посилання


Руководство Генеральной конференции. Устав. – 2002. – C. 7 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ЮНЕСКО. – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590r.pdf .

Костенко О. Ю. Діяльність України в ЮНЕСКО (80-ті–поч. 90-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.03 / О. Ю. Костенко. – К., 1994.– С. 21.

Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту // Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: Зб. офіц. док. – К., 2002. – С. 269–285.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия [Електронний ресурс] // Сайт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. – Режим доступу : http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf .

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ЮНЕСКО. – Режим доступу : http: // http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/.

ЮНЕСКО. Генеральная конференция. Сессия (32; 2003; Париж). Акты Генеральной конференции: 32-я сессия: 29 сентября – 17 октября 2003 г., Париж. Т. 1: Резолюции. – VIII. – Париж : ЮНЕСКО, 2004. – 214 с.

Mayor F. Memory of the future / F. Mayor. – Paris : UNESCO, 1995. – P. 93.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия [Електронний ресурс] // Сайт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. – Режим доступу : http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf.

Там само.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. // Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: Зб. офіц. док. – К., 2002. – С. 17.

The Criteria for selection [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ЮНЕСКО. – Режим доступу : http://whc.unesco.org/en/criteria/.

World heritage list [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ЮНЕСКО. – Режим доступу : http://whc.unesco.org/en/list.

Звернення національної комісії України до світової громадськості з приводу збереження архітектурного ансамблю собору святої Софії у м. Києві // Бюлетень Національної комісії України в справах ЮНЕСКО. – 1997. – Вип. 3. – С. 7.

Попередній список українських об’єктів-кандидатів (Tentative List) на включення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національної комісії України в справах ЮНЕСКО. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/unesco/22382.htm.

Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти / Т. Г. Каткова. – Харків, 2007. – С. 101.

Максимов В. В. Правова охорона культурних цінностей у конвенціях ЮНЕСКО : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 1997. – С. 10.

Що таке світова спадщина // Кур’єр ЮНЕСКО. – К., 1997. – № 11. – С. 31.

Дем’янюк О. Збереження пам’яток України – турбота міжнародної спільноти / О. Дем’янюк // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1997. – № 11. – С. 34.

Що таке світова спадщина // Кур’єр ЮНЕСКО. – К., 1997. - № 11. – С. 32.

Опалько Ю. В. збереження культурної спадщини в сучасній Україні: проблеми та перспективи / Ю. В. Опалько // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1(2). – С. 84–86.

Витяг з виконавчого підсумку моніторингової місії Центру всесвітньої спадщини (ЦВС) ЮНЕСКО та Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС) та перелік рекомендацій підготовлені за результатом візиту в Україну 2-7 березня 2009 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національної комісії України в справах ЮНЕСКО. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/unesco/23460.htm.

Акуленко В. Міжнародне право охорони культурної спадщини / В. Акуленко, О. Мельничук // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 2.– С. 144.

Дем’янюк О. П. Гуманітарними засобами. ЮНЕСКО – магістраль з двостороннім рухом // Політика і час. – 2001. – № 11. – С. 75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.