НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВІСТА Ш. С. ЛЮДКОВСЬКОГО З РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ У 50-80-X РР. XX СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Олексій Ігорович Авраменко

Анотація


Ця стаття присвячена діяльності відомого історика Ш .С. Людковського. Цей чудовий фахівець архівної справи половину свого життя присвятив роботі в Миколаївському обласному архіві. На основі існуючих джерел робиться спроба дослідити внесок Людковського в розвиток архівної справи та краєзнавства на Миколаївщині.

Ключові слова


історіографія; архів; історик; краєзнавство; відомий

Повний текст:

PDF

Посилання


Доленко А. Герои живут вечно. Новое о Партизанской искре / А. Доленко // Известия. – 1960. – 10 января.

Топоров А. Лекція про революційні події на Миколаївщині / А. Топоров // Південна правда. – 1957. – 2 квітня.

Гаркуша Н. Николаевцы, 1789–1999: Энциклопедический словарь. – Николаев, 1999. – 374 с.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО), ф. Р-5788, оп. 1.

ДАМО, ф. Р-5788, оп. 1, спр. 53, арк. 1.

ДАМО, ф. Р-5788, оп. 1, спр. 54.

ДАМО, ф. Р-5788, оп. 1, спр. 55.

Історія міст та сіл Української РСР: в 26 т. Миколаївська область. / ред. П. Т. Тронько та ін. – К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1971. – 680 с.

Левченко Л. Л. Ш.С. Людковський – краєзнавець, історик-архівіст, громадський діяч / Л. Л. Левченко, Л. І. Окорокова // Джерело. – 2003. – № 1(1).

Кодрацький Л. Його ім’я в історії міста Миколаєва / Л. Кодрацький // Ленінська правда. – 1975. – 11 січня.

Людковський Ш. С. Г. І. Петровський у Миколаєві / Ш. С. Людковський. – Одеса : Маяк, 1974. – 62 с.

Людковський Ш. С. Короткий довідник про архівні фонди і науково-довідкову бібліотеку архіву Миколаївської області / Ш. С. Людковський. – Миколаїв, 1958. – 30 с.

Людковський Ш. С. З історії архівного будівництва на Миколаївщині (1917 – 1925 рр.) / Ш. С. Людковський // Науково-інформаційний бюлетень. – 1958. – № 2. – С. 13–18.

Людковський Ш. С. З історії архівного будівництва на Миколаївщині (1925–1967 рр.) / Ш. С. Людковський // Архіви України. – 1968. – № 3. – С. 13–18.

Людковський Ш. С. Архів і пам’ятки історії / Ш. С. Людковський // Архіви України. – 1973. – № 6. – С. 17–19.

Людковский Ш. С. Миколаївський морський торговий порт. (До 100-річчя з дня заснування) / Ш. С. Людковський // УІЖ. – 1962. – №

– С. 23–27.

Людковский Ш. С. Николаев: Страницы революционной славы: Путеводитель. / Ш. С. Людковский. – Одесса : Маяк, 1986. – 111 с.

Дворников М. Николаевщина – край революционный… / М. Дворников // Южная правда. – 1968. – № 24.

Кравченко М. Для настоящего и будущего / М. Кравченко // Южная правда. – 1971. – № 221.

Николаев М. Ценное пособие / М. Николаев // Южная правда. – 1966. – 22 октября.

Миколаївський обласний державний архів: Путівник / Упоряд. : Ш. С. Людковський, В. В. Блябліна та ін. – К.: Наукова думка. – 1966. – 295 с.

Николаеву 200 лет: 1789 – 1989. Сборник документов и материалов. / И. Быченков, Л. Климова, Ш. Людковский / Ред. В. Матвеев, К. Восьмирко. – К. : Наукова думка, 1989. – 400 с.

Лукашов О. Розповідають документи / О. Лукашов // Південна правда. – 1966. – № 20.

Белов Р. История в миллиардах страниц: к 50-летию советского архивного дела / Р. Белов // Правда. – 1968. – № 151.

Редакция газеты «Южная правда» Сердечная благодарность рабселькорам и читателям // Южная правда. – 1965. – 17 января.

Редакция газеты «Южная правда» Создадим яркие очерки об истории наших городов и сёл: материалы Областного методического совещания // Южная правда. – 1964. – 26 мая.

Редакция газеты «Южная правда». Научная конференция // Южная правда. – 1979. – 25 февраля.

Ларина С. Богатая память государства: к 60-летию ленинского Декрета об архивах / С. Ларина // Южная правда. – 1978. – 20 мая.

Шкварець В. П. Миколаївці: визначні історики і краєзнавці минулого : [підручник]. – 2-ге вид., випр., доп. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 148 с.