СТАНОВЛЕННЯ ВОЛОДИМИРА НИКИФОРОВИЧА СТАНКО ЯК УЧЕНОГО-ДОСЛІДНИКА АРХЕОЛОГІЇ

Лілія Михайлівна Іваніченко

Анотація


У статті розглядаються основні етапи становлення В. Н. Станко як спеціаліста з дослідження палеоліту і мезоліту Північно-Західного Причорномор’я. Зокрема, показано формування світоглядних переконань вченого, простежується вплив на нього ріхних вітчизняних наукових шкіл і значення праць В.Н. Станко даного періоду для вивчення кам’яного віку

Ключові слова


В. Н. Станко; Одеське археологічне товариство; П. Й. Борисковський; Одеський археологічний музей; Інститут археології АН УРСР; мезоліт Північно-Західного Причорномор’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Агбунов М. В. Об ушедшем друге и наставнике. Матеріали до біографії (спомини про В. Н. Станко) / М. В. Агбунов // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Вип. 3. – Одеса, 2009. – С. 344–348.

Архів відділу кадрів ОАМ. Личные дела уволенных сотрудников за 1960/61 год на 221 листах.

Державний архів Одеської області. Годовой отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1968 г. Исторический факультет. Кафедра древнего мира и средних веков. На 7 листах. Фонд № Р 1438, опис 12, арк. 4.

Кіосак Д. В. Воспоминание об учителе – для будущих археологов / Д. В. Кіосак // Stratum plus. – 2010. – № 1. – С. 19–21.

Левченко В. К биографии Петра Осиповича Карышковского-Икара: начало научного пути / В. Левченко // Південний Захід. Одесика. історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 12. – Одеса : Друкарський дім, 2011. – С. 303–312.

Максимюк Т. І. Матеріали до біографії (спомини про В. Н. Станко) / Т. І. Максимюк // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Вип. 3. – Одеса, 2009. – С. 367–353.

Нікітін В. І. Матеріали до біографії (спомини про В. Н. Станко) / В. І. Нікітін // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Вип. 3. – Одеса, 2009. – С. 353–367.

Станко В. Н. Гиржево – новая тарденуазская стоянка на Одесщине / В. Н. Станко // КСОГАМ за 1963 год. – 1956. – С. 3–8.

Станко В. Н. Гіржівська стоянка / В. Н. Станко // Радянська енциклопедія історії України. – 1969. – Т. 5. – С. 421.

Станко В. Н. Детское захоронение кочевника / В. Н. Станко // ЗОАО. – Т. 1. – С. 281–284.

Станко В. Н. Дослідження Інгульської експедиціїї / В. Н. Станко, О. Г. Шапошнікова // УІЖ. – 1969. – № 5. – С. 146–147.

Станко В. Н. Мезолит Северо-Западного Причерноморья: автореф. дис. … канд. ист. наук. / В. Н. Станко. – К., 1967. – 28 с.

Станко В. Н. Мезолитическая стоянка Гиржево в Одесской области / В. Н. Станко // СА. – 1966. – № 2. – С. 96–103.

Станко В. Н. Мезолитическое местонахождение у с. Таценки на Киевщине / В. Н. Станко, В. Н. Гладилин // Там же. – С. 95–102.

Станко В. Н. Некоторые вопросы позднего мезолита Северо-Западного Причерноморья / В. Н. Станко // ЗОАО. – 1967. – Т. 2. – С. 155–168.

Станко В. Н. Новая позднепалеолитическая стоянка в степях Северного Причерноморья / В. Н. Станко // АИУ в 1967 г. – Вып. 2. – К., 1969. – С. 22–25.

Станко В. Н. Одесское археологическое общество / В. Н. Станко // «150 лет ООИД»: Тезисы докладов юбилейной конференции. – Одесса, 1989. – С. 5–8.

Станко В. Н. П. И. Борисковский и становление палеолитоведения в Одессе (воспоминания ученика) / В. Н. Станко // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Вип.2. – Одеса, 2008. – С. 48–54.

Станко В. Н. Следы палеолита на Нижнем Днепре / В. Н. Станко // АО. – С. 261–262.

Черняков І. Т. Матеріали до біографії (спомини про В. Н. Станко) / І. Т. Черняков // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Вип. 3. – Одеса, 2009. – С. 348–353.

Шабашов А. В. Станко Владимир Никифорович / А. В. Шабашов // Видные ученые Одессы. – Вып. 7. – Одесса, 1997. – С. 76–81.

Шкварець В. П. Борис Мозолевський: спомин вченого-історика, колеги-археолога В. Н. Станка про окремі штрихи з його життєдіяльності // Історія рідного краю. Миколаївщина: Навчальний посібник / В. П. Шкварець, М. Ф. Мельник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили; Одеса: ТОВ ВіД, 2003. – С. 133–136.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.