Том 180, № 168 (2012)

Зміст

ПОСТАТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

СТАНОВЛЕННЯ ВОЛОДИМИРА НИКИФОРОВИЧА СТАНКО ЯК УЧЕНОГО-ДОСЛІДНИКА АРХЕОЛОГІЇ PDF
Лілія Михайлівна Іваніченко

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ФАКТОР НАЙМАНОГО ВІЙСЬКА ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1657 РР. PDF
Вадим Сергійович Богданов
ДОБРОЧИННО-МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СКАРЖИНСЬКИХ: ЦЕРКОВНА ТА ОСВІТНЯ СПРАВА PDF
Оксана Миколаївна Дорошенко
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Олена Анатоліївна Камінська
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА МАЛЬОВАНОГО В ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД (1870-1879) PDF
Олег Сергійович Козирев
РОЛЬ МЕЦЕНАТСТВА В СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). PDF
Оксана Володимирівна Дзюбан
КОЛАБОРАЦІОНІСТСЬКІ ОРГАНИ ПРАВОПОРЯДКУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1941-1944 РОКАХ PDF
Сергій Михайлович Боган
СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ У 1962-1964 РР. PDF
Микола Володимирович Берегеда
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА МАГАТЕ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олена Василівна Кульчицька
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ КАЗАХСТАН В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ PDF
Марія Євгеніївна Полякова
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Яніна Анатоліївна Федоренко

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

РОСІЙСЬКО-АВСТРІЙСЬКІ ДИПЛОМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ: 1785-1919 рр. (НА МАТЕРІАЛАХ АВСТРІЙСЬКИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ) PDF
Людмила Анатоліївна Вовчук
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ САДКІВ (ДО ПОЧАТКУ ХХ СТ.) PDF
Вікторія Олександрівна Стремецька
ЕКВАДОРСЬКИЙ ФАКТОР У КОЛУМБІЙСЬКО- ВЕНЕСУЕЛЬСЬКОМУ КОНФЛІКТІ PDF
Тетяна Євгеніївна Богданова, Анна Володимирівна Вігерич
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ІТАЛІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД) PDF
Дарина Ігорівна Жиденко

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Ярослав Анатолійович Нагрибельний
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ (1922-1938 РР.) PDF
Ірина Сергіївна Міронова, Костянтин Євгенійович Горбатюк
РОЗВИТОК ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОГЛЯДАХ І. ВАЛЛЕРСТАЙНА PDF
Ігор Андрійович Усатенко
ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВНЕСОК ВИДАТНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ УЧЕНИХ-АРХІВІСТІВ ДО РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТА ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВУ США PDF
Лариса Леонідівна Левченко
ЯЛТИНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1945 Р. НА СТОРІНКАХ РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ») PDF
Олександр Петрович Тригуб

КРАЄЗНАВСТВО

ЕПОНІМНИЙ КАЛЕНДАР ОЛЬВІЇ ІV-І СТ. ДО Н. Е. PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
ПОСТАНОВИ ТАВРІЙСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА ЩОДО МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ТОРГІВЛІ В КІНЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ – 1917 Р. ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ СПРОЩЕНИМ УПРАВЛІННЯМ ГЕНІЧЕСЬКА PDF
Геннадій Павлович Коваль
ХЕРСОНЩИНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКОГО АВАНГАРДУ PDF
Ірина Валентинівна Кузьменко

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОШТОВОГО І ПОШТОВО- ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Ірина Сергіївна Міронова
МІСЦЕ ТА РОЛЬ КУРСУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ ЄВРОПИ» У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ІСТОРИКІВ PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСПЕКТУР ТА ВІДДІЛІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ПІВДЕННИХ ОКРУГІВ УРСР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Надія Володимирівна Сафонова, Лілія Вячеславівна Хуторна