ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСПЕКТУР ТА ВІДДІЛІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ПІВДЕННИХ ОКРУГІВ УРСР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Надія Володимирівна Сафонова, Лілія Вячеславівна Хуторна

Анотація


У статті розкривається сутність роботи відділів народної освіти Одеського, Миколаївського та Херсонського округів УРСР щодо розробки програм системи регіональної освітньої політики. На основі аналізу джерел державних архівів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей здійснено ретроспективний погляд на роботу освітніх відомств держави, покликаних відбудувати національну школу. Досягнення у розвитку та структурі освітньої галузі південного регіону України широко використовуються й сьогодні

Ключові слова


інспектури; відділи народної освіти; інспектори; просвіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Красный Николаев. – 1929. – № 2598.

Ф. Р-99 Миколаївський окружний відділ наросвіти Окрвиконкому Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів за 1923-1930 рр., оп. 1.

Спр.94. Матеріали учительських конференцій, методичних з’їздів, пленумів та нарад (протоколи, тези доповідей, учбові програми та ін.). – 238 арк.

Ф. Р-99 Миколаївський окружний відділ наросвіти Окрвиконкому Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів за 1923-1930 рр., оп. 1.

Спр. 427. Списки шкіл Миколаївського району та відомості про їх стан, річні звіти ліквідації неписьменності, акти здачі справ районних відділів культури, списки вчителів та ін. – 278 арк.

Історія педагогіки: курс лекцій: [навч. посіб.] – К., 2004. – 171 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http//www.info-library.com.ua.

Ф. Р-134 Одесская окружная инспектура народного образования (ОКРИНО) за 1923-1930 гг.

Спр. 79. Циркуляры и постановления Наркомпроса и Одесского окрисполкома. – 61 арк.

Ф. Р-134 Одесская окружная инспектура народного образования (ОКРИНО) за 1923-1930 гг.

Спр. 81. Циркуляры окринспектуры о проведении подготовительной работы по проверке знаний украинского языка за 1928 г. – 24 арк.

Ф. Р-856 Циркуляры об организации районных комиссий и кружков по политической и педагогической подготовке учителей и работе учителей за 1923 г.

Спр. 30. Циркуляры окрнаробраза об организации районных комиссий и кружков по политической и педагогической подготовке учителей и о работе учителей за 1923 г. – 29 арк.

8.Ф. Р-5432 Одесское губернское управление высшими учебными заведениями Народного комиссариата Просвещения УССР г. Одесса за 1920-1921 гг., оп. 1.

Спр.2. Приказы, распоряжения, отчѐты управления Высших учебных заведений (1920). – 52 арк.

Ф. Р-5432 Одесское губернское управление высшими учебными заведениями Народного комиссариата Просвещения УССР г. Одесса за 1920-1921 гг., оп 1.

Спр. 4. Приказы, распоряжения, отчѐты управления Высших

учебных заведений (1921).–72 с.

Ф. Р-134 Одесская окружная инспектура народного образования (ОКРИНО) (1923-1930).

Спр. 5. Oтчѐты и доклады инспекторов о состоянии детских учреждений и школ. – 220 арк.

Ф. Р-414 Інспектура народної освіти виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів за 1923-1930 рр., оп. 1.

Спр.727. Положення про проведення конкурсу на кращий осередок Товариства «Геть неписьменність». – 268 арк.

Ф. Р-413 Відділи народної освіти повітових рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів за 1919-1923 рр., оп. 1.

Спр. 28. Звіти про роботу підвідділів Херсонського повіту від н.о., відомості про роботу шкіл, списки закладів підзвітних повітів від народної освіти. Карта частини Херсонського повіту з позначенням населених пунктів в яких є школи та дитбудинки. – 297 арк.

Ф. Р-413 Відділи народної освіти повітових рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів за 1919-1923 рр., оп. 1.

Спр. 443. Декрет РНК, накази, циркуляри, інструкції наркомату освіти про відстрочування ліквідації неписьменності, створення комісій з ліквідації неписьменності й проведення перепису письменного і неписьменного населення. – 30 арк.

Ф. Р-414 Інспектура народної освіти виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів за 1923-1930 рр., оп.1.

Спр. 64. Статистичні відомості про роботу навчально-виховних закладів м . Херсона. – 69 арк.

Ф. Р-414 Інспектура народної освіти виконавчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів за 1923-1930 рр., оп. 1.

Спр. 586. Звіти, доповіді про роботу комісій по ліквідації неписьменності з 1920-1922 рр., список співробітників комісій. – 24 арк.

Ф. Р-99 Миколаївський окружний відділ наросвіти Окрвиконкому Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів за 1923-1930 рр., оп. 1. Спр. 23. Листування з Одеським губвідділом освіти про стан та роботу шкіл округи. – 251 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.