ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ САДКІВ (ДО ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Вікторія Олександрівна Стремецька

Анотація


У статті розглянуто історію виникнення та перші півстоліття існування (до початку ХХ ст.) дитячих садків в країнах Європи та Америки. Автор торкається біографічних даних, змісту філософсько-педагогічної системи засновника дитсадків Ф. Фребеля, особливостей появи та функціонування дитячих садків у
різних країнах


Ключові слова


дитячі садки; система Ф. Фребеля; фребелівські дарунки; дитячі садівниці

Повний текст:

PDF

Посилання


История педагогики : [учебник для аспирантов и соискателей ученої степени кандидата наук] / под ред. Академика РАО Н. Д. Никандрова. – М. : Гардарики, 2007. - С. 156–161; Історія дошкільної педагогіки. Хрестоматія. – 2-е вид., доп. / Упорядники і автори вступних матеріалів З. Н. Борисова, В. З. Смаль. – К. : «Вища школа», 1990. – С. 76–105, 122–130; та інші.

Агапова О. Детская садовница / О. Агапова // Учительская газета. – 2009. – 10 февраля; Букин А. П. Садик для цветов жизни / А. П. Букин. – Режим доступу : http: // ts.edu.ru/today/ocherk6.shtml та інші.

Фребель и Монтессори // Дошкольное воспитание. – 1914. – №7. – С. 485.

Там само. – С. 485–497.

Каринцев Н. По детским садам заграницы / Н. Каринцев // Дошкольное воспитание. – 1913. – № 1. – С. 12.

Там само. – С. 13.

Там само. – С. 17.

Свободный детский сад в трущобах Манчестера // Дошкольное воспитание. – 1913. – № 1. – С. 29.

Там само. – С. 32.

Там само. – С. 33.

Егунов П. Французское Фребелевское общество и его детские сады / П. Егунов // Дошкольное воспитание. – 1914. – № 3. – С. 195.

Там само. – С. 200.

Там само. – С. 195.

Там само. – С. 199.

Там само. – С. 200.

Там само. – С. 204.

Каринцев Н. Вказ. Праця. – С. 21.

Симонович А. К истории детских садов / А. Симонович // Вестник воспитания. – 1896. – Режим доступу : http://dob.1september.ru/2005/02/4.htm.

А. И. Из истории детский садов в Америке // Вестник воспитания. – 1910. – № 4. – С. 135.

Там само. – С. 139 – 140.

Там само.

Там само. – С. 141.

Там само. – С. 144.

Там само. – С. 131.

Янжул Е. Новый детский сад по идее американцев / Е. Янжул // Дошкольное воспитание. – 1914. – № 1. – С. 2–3.

А.И. Вказ. праця. – С. 136.

Янжул Е. Вказ. праця. – С. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.