ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Яніна Анатоліївна Федоренко

Анотація


Статтю присвячено вивченню розвитку аграрного сектору України доби незалежності. Особливу увагу звернуто на проблеми екологічної безпеки, які негативно впливають на розвиток сучасного сільського господарства, особливо на його економічний потенціал. Досліджується розвиток органічного землеробства в Україні як альтернативу покращення екологічної ситуації та збільшення продуктивності аграрного сектору

Ключові слова


сільське господарство; аграрний сектор; економіка України; екологія; органічне землеробство

Повний текст:

PDF

Посилання


Олійник Я. Б. Екологічні проблеми сільського господарства / Олійник Я. Б., Федорищак Р. П., Шищенко П. Г. / Загальне землезнавство : [навчальний посібник].– К. : Знання-Прес, 2003. – С. 227–233.

Боголюбов В. М. Формування технологій екологічно безпечного використання сільськогосподарських територій [Електронний ресурс] / В. М. Боголюбоа, І. В. Юхимчук // Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. – К., 2010. Режим доступу : http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua.

Сайко В. Ф. Землеробство ХХІ століття: проблеми та шляхи вирішення В. Ф. Сайко // Зб. наук. праць Ін-ту землеробства УААН. – К., 1999. – С. 65 – 72.

Созінов О. О. Агросфера України у XXI столітті [Електронний ресурс] / О. О. Созінов // Вісник НАНУ. – 2001. – № 10. – Режим доступу : http://www.visnyk-nanu.kiev.ua/2001-10/3.htm.

Сокол Л. М. Екологічне (органічне) землеробство – складова сталого сільського господарства / Л. М. Сокол, Т. А. Стефановська, В. В. Підпісний // Екологічна безпека. № 3–4. – 2008. – С. 102–110.

Милованов Є. Тенденції розвитку ринку української органічної продукції / Є. Милованов // Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції», Львів, 31 березня 2004 р. – C. 37–42.

Возняк Ю. Про відродження органічного землеробства в Україні [Електронний ресурс ] / Ю. Возняк. – Режим доступу : file:///C:/Donald/ органіка.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.