ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Олена Анатоліївна Камінська

Анотація


У статті розглянуто різноманітні проекти, досліджено труднощі, що виникали на шляху їх реалізації та політику уряду щодо будівництва залізниць на Півдні України у другій половині ХІХ ст. Відмічено, що характерною рисою практично всіх первісних приватних прохань як іноземних, так і вітчизняних підприємців була відсутність наукового забезпечення, конкретних напрямів та вивірених розрахунків. Крім того, значною перепоною на шляху до їх реалізації була невизначеність з фінансуванням будівництва

Ключові слова


залізниця, проект, концесія

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев П. Юго-Западные дороги. Историко-экономический очерк в связи с результатами эксплуатации Юго-Западных дорог за время перехода (1880 – 1894) и после перехода в казенное управление (1895-1908) / П. Н. Андреев. – К. : Тип. С. В. Кульженка, 1909. – 142 с.

Варнеке О. До історії залізничного транспорту на Україні (За даними Одеського архіву) / О. Варнеке. – Б. М і р., 1927. – 22 с.

Верховский В. М. Краткий исторический очерк начала и распространения железных дорог в России по 1897 г. включительно / В. М. Верховский / Сост. с Высоч. соизв. по распоряж. М-ра п.с. дтс кн. М. И. Хилкова. – СПб. : Тип. МПС (Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко), 1898. – [2] + X + 591 + 59 с. : ил. – [Том 1].

Державний архів Одеської області. – Ф. 4. Одеська міська дума. – Оп. 23. – Спр. 147. Об устройстве железной дороги по направлению от Одессы до Овидиополя. – 1847. – 5 арк.

Исторический очерк разных отраслей железнодорожного дела и развития финансово-экономической стороны железно-дорожного дела в России по 1897 год включительно / Сост. с Высоч. соизв. по распоряж. м-ра п.с. дтс кн. М. И. Хилкова под ред. инж. тс. В. М. Верховского. – СПб. : Тип. МПС (Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко), 1901. – [2] + II + [2] + 93 + [2] + 53 +... [12 осн. разд., отд. паг.]. – [Том 2]. – 704 с.

Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета Министров / Н. А. Кислинский. – Т. 1. – СПб., 1902. – 218 с.

Кірпа Г. М. Залізниці України: історичний нарис / Кірпа Г. М., Пшинько О. М., Агієнко І. В. – Дніпропетровськ : «Арт-Прес», 2001. – 328 с. : іл.

Маркевич. Железные дороги / Маркевич // Южно-Русский Альманах, 1900. – С. 7–9.

О порядке испрошения концессий на железные дороги и конкуренции между соискателями // Одеський Вестник. – 1868, 14 ноября. – № 251. – С. 849.

Пономаренко Р. О. Розвиток залізничного транспорту Півдня та Сходу України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Роман Олегович Пономаренко / Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т». – Х., 2007. – 230с.

Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАК). – Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. – Оп. 596. – Спр. 50. Сведения о железнодорожных соединениях и верфях, вновь устроенных и проектируемых в Юго-Западном крае. – 1887. – Арк. 1-11.

ЦДІАК. – Ф. КМФ 12. – Оп. 1. – Спр. 18. Карты путей сообщения России с указанием главных периодов развития сети железных дорог и российской железнодорожной промышленности. – 1900. – 5 к.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.