РОСІЙСЬКО-АВСТРІЙСЬКІ ДИПЛОМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ: 1785-1919 рр. (НА МАТЕРІАЛАХ АВСТРІЙСЬКИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ)

Людмила Анатоліївна Вовчук

Анотація


У роботі досліджуються російсько-австрійські дипломатичні зв’язки періоду з 1785 до 1919 роки. Автор акцентує увагу на дипломатичних відносинах між Австрією та Південною Україною та встановленні Австрією там своїх консульств з метою посилення політичних, економічних та культурних відносин між ними, а також на значенні даної співпраці у подальшій долі України

Ключові слова


дипломатичні відносини; консул; консульство; Російська імперія; Австрія; Південь України

Повний текст:

PDF

Посилання


Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. Австрія і Україна 1785-2010 / Р. Агнстер. – Wien-Berlin: Lit Verlag GmbH&Co. KG, 2011. – 409 с.

Agstner R. Das Grambal des k.u.k. Generalkonsuls in Odessa / R. Agstner / Ukraine – Ein Beitrag zur Geschichte der Ritter von Piombazzi aus Arco, Der Schlern – Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde, 75.Jg., Februar 2001, Hefl 2. – Bouen, 2001. – S. 101 – 106.

Halm H. Johann Rosarowitz, der erste österreichische Generalkonsul in Cherson (geb.1739, +1789) / H. Halm. – Eisgnstads Landesarchiv u Landesmus, 1952. – 77 s.

Чередниченко Г. Иностранные консульства в Николаеве как

культуро-историческое явление ХІХ-ХХ столетий / Г. Чередниченко // Краєзнавчий альманах. – Миколаїв. 2004. – № 1; Чередниченко Г. Консульський квартал / Г. Чередниченко // Николаевские новости – 2004. – 24-28 мая – С. 3.

Вовчук Л. Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Миколаєва) / Л. Вовчук // Емінак. – 2007. – № 2 (жовтень-грудень). – С. 90–97; Вовчук Л. Консульські установи Миколаєва (1860-1919 рр.) / Л. Вовчук // «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-й річниці визволення Одеси від окупантів (Одеса, 10-11 квітня 2009 р.). – Одеса, «ВМВ», 2009. – С. 38–43 та ін.

Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917-1923 рр. : [монографія] / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2009. – 520 с.

Александренко В. Н. Собрание важнейших трактатов и конвенций заключенных Россией с иностранными державами (1774-1906) / В. Н. Александренко. – Варшава : Типография Варшавского Учебного Округа, 1906. – С. 73.

Там само. – С. 188–193.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 222.

Там само – С. 224.

Halm H. Вказ. пр. – S. 32.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 226–227.

Там само. – С. 232

Херлихи П. Одеса. История. 1794-1914 / П. Херлихи. – Одесса : Изд-во «Optimum», 2009. – C. 9.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 230.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф.59, оп.1, спр.221, арк.145, 146-148.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 232, 234.

ДАОО, ф. 252, оп. 1, спр. 871, арк. 126.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 236.

Там само. – С. 236.

Там само. – С. 245.

Там само. – С. 238

ДАОО, ф.1, оп.139, спр.22, арк. 53.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 238.

Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1866 год. – Одесса. Типография Штаба войска Одеск. воен. Округа. – C. 214.

Адрес-календарь, издаваемый Одесским городским общественным управлением при Городской публичной библиотеке на 1891 год. – Одесса : «Экономическая» типография, 1890. – С. 187.

Agstner R. Das Grambal des k.u.k. Generalkonsuls in Odessa. – S. 103–104.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 241; ЦДІАК, ф.385, оп.1, спр.444, арк.8; Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1900. – Одесса : Тип. штаба Одесского военного округа, 1899. – C. 178.

Центральний державний історичний архів у м. Києві (далі – ЦДІАК), ф.385, оп.1, спр.1090, арк.78; Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1905 г. – Одесса : Издательство «Ведомостей Одесского градоначальства», 1905. – С. 428.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 242; Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1912 г. – Одесса : Издательство «Ведомостей Одесского градоначальства», 1912. – С. 301.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 242.

Там само. – С. 244.

ЦДІАК, ф. 344, оп. 1, спр. 2, арк. 47-47об.

Соловйова В. В. Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917-1921 рр. : [монографія] / В. В. Соловйова. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 130.

Дацків І.Б. Вказ. пр. – С. 241.

Державний архів Миколаївської області, ф. 230, оп. 1, спр. 14, арк. 1-2.

Барчак А. П. Це було, було... / А. П. Барчак // Південна правда – 1991. – 30 квітня. – С. 3.

Вовчук Л. Консули іноземних держав у громадсько-культурному житті Миколаєва (друга половина ХІХ – 1919 р.) / Л. Вовчук // Аркасівські читання. Матеріали І Міжнародної Науково-практичної конференції (Миколаїв, 14-15 квітня 2011 р.). – Миколаїв, МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – С. 168.

Там само. – С. 170; ЦДІАК, ф. 358, оп. 1, спр. 12, арк. 51.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. – С. 256.

Там само. – С. 256.

Там само. – С. 255.

Там само. – С. 256.

там само. – С. 256.

ЦДІАК, ф. 325, оп. 1, спр. 160, арк. 100.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України, ф. 3696, оп. 1, спр. 59, арк. 5.

Там само. – арк. 6.

Там само. – ф. 3766, оп. 1, спр. 57, арк. 11.