ФАКТОР НАЙМАНОГО ВІЙСЬКА ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1657 РР.

Вадим Сергійович Богданов

Анотація


У даній статті автор на основі детального аналізу джерел та літератури проводить аналіз фактору, ролі найманого війська під час Національно-визвольної війни українського народу 1648-1657 років. Розглядаються як українські, так й іноземні наймані військові формування. У статті визначено основні аспекти впливу найманих військ на хід Національно-визвольної війни.

Ключові слова


наймане військо; Національно-визвольна війна; татари; Богдан Хмельницький

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов В. В. О некоторых вопросах теории русской лексикографии / В. В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М. : Наука, 1977. – С. 243–264.

Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького / Ю. Джеджула. – К. : Молодь, 1995. – 224 с.

Мірошниченко М. П. Воєнна стратегія Богдана Хмельницького / М. П. Мірошниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://warhistory.ukrlife.org/2_02_5.htm.

Сергійчук В. І. Українське козацьке військо у другій половині XVI – середині XVII ст. : дис… докт. іст. наук. / В. І. Сергійчук. – К. : КДУ, 1991. – 426 с.

Смолій В. А. Україна крізь віки: В 15 т. / НАН України; Інститут археології / В. А. Смолій (ред.), В. С. Степанков. – К. : Альтернативи, 1998. – Т. 7 : Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.). – 351 с.

Смолій В. А. Українська національна революція середини XVII ст.: проблеми, пошуки, рішення / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. – 109 с.

Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Альтернативи, 2003. – 403 с.

Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII століття / І. С. Стороженко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 242 с.

Федорук А. Про участь українського найманого (охотницького) війська у битві під Конотопом 1659 р. / А. Федорук // Питання історії нового та новітнього часу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 7. – С. 58–68.

Федорук А. В. «Затяжне» військо Гетьманщини в 50-60-х роках ХVІІ ст.: деякі аспекти виникнення та організації / А. В. Федорук // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – Вип. 9. – С. 40–49.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3-х т. / Д. І. Яворницький. – К. : Наукова думка, 1991. – Т.2. – 539 с.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття / Н. Яковенко. – К. : Генеза, 1997. – 380 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.