СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА МАГАТЕ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Олена Василівна Кульчицька

Анотація


В статті розглядається історичний шлях співпраці України та Міжнародної Агенції по атомній енергії (МАГАТЕ). Зроблено акцент на необхідності такого співробітництва в контексті екологічної безпеки. Автор дійшов до висновку, що розроблена українською державою та МАГАТЕ, як суб’єктами міжнародного права низка заходів, спрямованих на подолання наслідків аварії на ЧАЕС, сприятиме запобіганню подальшого забруднення навколишнього середовища

Ключові слова


Україна; МАГАТЕ; Чорнобильська катастрофа; екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Публикация ООН ОСHA/ 99/ 20/- Чернобыль: продолжающаяся катастрофа [Электронный ресурс]. Режим доступа : http: // ru.chernobylinfo.com /tastrophie.php.

Козлов Ю. Иранская ядерная програма в поле зрения МАГАТЕ / Ю. Козлов // Компас. – 2010. – №25. – С. 29–33.

Диен К. Требования МАГАТЕ и международные рганизации по стандартизации ISO при создании АЭС Вьетнама / К. Диен //Вестник Московского энергетического института. – 2008. – № 2. – С. 113–118.

Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика і безпека України: міжнародні структури. Держава. Суспільство. Людина. – К., 2004.

Чумак Д. В. Інтегровані гарантії МАГАТЕ та шлях України до їх застосування / Д. В. Чумак // Ядерна наука та енергетика очима молоді : нові ідеї, дослідження, рішення: Зб. наук.ст. – О., 2011. – С. 134–139.

Архів МЗС України. – Ф.1. – Оп.1. – Спр. 526. – Арк. 70.

Там само. – Арк. 16.

Там само. – Арк. 56.

Там само. – Арк. 76.

Там само. – Арк. 84.

Архів МЗС України. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 675. –Т. 2. – Арк. 27.

Там само. – Арк. 54.

Жбанко Ю. МАГАТЭ и его роль в нераспространении ядерного оружия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.alefmagazine.com/pub1604.html.

Гуманітарні наслідки аварії на ЧАЕС. Стратегія відродження. Звіт ПРООН та ЮНІСЕФ за підтримки Управління ООН з гуманітарних питань і Всесвітньої організації охорони здоров’я. 6.02.2002.

Некоторые аспекты последствий радиоактивного загрязнения окружающей среды в результате аварии на ЧАЭС. – К.: ИСИ АН Украины, 1992. – 55 с.

Чумак Д. В. – Вказ. праця. – С. 135.

Експерты МАГАТЭ инспектируют Южно-Украинскую АЭС / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://news.liga.net/news/N0904973.html.