РОЗВИТОК ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОГЛЯДАХ І. ВАЛЛЕРСТАЙНА

Ігор Андрійович Усатенко

Анотація


Стаття присвячена доробку американського мислителя І. Валлерстайна до дискурс глобалізації. Процес глобалізації почався близько 1500 року, одночасно з зародженням капіталізму та охопив одразу усі елементи цієї світосистеми. Єдиною пануючою моделлю політичної ідеології була доктрина лібералізму, яка сьогодні перебуває у стані глибокої структурної кризи

Ключові слова


І. Валлерстайн; світосистема; світоекономіка; глобалізація; геокультура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бродель Ф. Игры обмена [Электронный ресурс] / Ф. Бродель. – Режим доступа : www.philosophy.ru/library/misc/brodel/lekts2.htm.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.

Валлерстайн И. Время и длительность: в поисках неисключѐнного среднего / И. Валлерстайн // Вестник Харьковского государственного университета. – № 4. – ХГУ, 1998. – С. 186–197.

Валлерстайн И. Год 2008: смерть неолиберальной глобализации / И. Валерстайн. – Режим доступа : http://scepsis.ru/library/id_1786.html.

Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы, И. Валлерстайн // Вестник Харьковского государственного университета. – № 4. – ХГУ, 1998. – С. 198–203.

Валлерстайн И. Миросистемный анализ / И. Валлерстайн // Время мира. – № 1. – Новосибирск, 2000. – С. 105–123.

Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 256 с.

Гусов К. Мир-системный подход Иммануила Валлерстайна о либерализме [Электронный ресурс] / К. Гусов. – Режим доступа : http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=803.

Даниленко В. П. Глобалистская картина мира, или глобалистика, глобализм, антиглобализм, глобализация и антиглобалистская борьба / В. П. Даниленко. – Режим доступа : http://www.islu.ru/danilenko/articles/glob.htm.

Иноземцев В. Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация [Электронный ресурс] / В. Л. Иноземцев. – Режим доступа : http://ec-dejavu.ru/g/Globalization.html.

Моисеев С. Р. Глобализация мировых финансовых рынков: миф или реальность? / С. Р. Моисеев // Дайджест-Финансы. – № 3. – 2002 – С. 18–24.

Сидоренко С. В. Філософія виживання людства у глобалізованому

світі / С. В. Силоренко. – Режим доступу : http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_58/Sydorenko.htm.

Сук О. Є. Глобалізація соціальної сфери [Электронный ресурс] / О. Є. Сук. – Режим доступу : http://www.icp-ua.com/ru/node/423.

Фридман М. Капитализм и свобода / М. Фридман. – М. : Новое издательство, 2006. – 240 с.

Wallerstein I. Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of the World System / І. Wallerstein. – Режим доступу: http://www.iwallerstein.com/wp-content/uploads/docs/TRAJWS1.PDF

Williamson J. What Washington Means by Policy Reform / J. Williamson. – Режим доступу: http://edisk.fandm.edu/min/IST-325-Ecuador/What-Washington-Means-by-Policy-Reform.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.