ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВНЕСОК ВИДАТНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ УЧЕНИХ-АРХІВІСТІВ ДО РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТА ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВУ США

Лариса Леонідівна Левченко

Анотація


У статті висвітлено персональний теоретичний і практичний внесок американських учених істориків і архівістів Джона Франкліна Джеймсона, Уолдо Гіффорда Ліланда та Роберта Діггса Вімберлі Коннора до розвиток архівної справи у США та заснування Національного архіву США. Автор звернув увагу на боротьбу американських архівістів за впровадження принципів «походження» та «поваги до фонду» у американську архівну практику, розробку американськими колегами плану дій архівістів у надзвичайних ситуаціях, зусилля американських архівістів, направлені на комплектування американських архівів документами часів Першої Світової війни. Окрему увагу автор приділив намаганням американських колег уникнути політичної заангажованості архівістів і виконувати лише свої професійні обов’язки


Ключові слова


Національний архів Сполучених Штатів Америки; Джон Франклін Джеймсон; Уолдо Гіффорд Ліланд та Роберт Діггс Вімберлі Коннор; Архівіст США; розвиток архівної справи у США

Повний текст:

PDF

Посилання


Матяш І. Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку» / І. Б. Матяш. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2012. – С. 321; Матяш І. Б. «Перша кузня архівного знання в Польщі»: феномен «Архейону» / І. Б. Матяш // Архіви України. – 2005. – Вип. 4 (257). – С. 43–59; Мельник Р. І. Організація архівної справи в Польщі (1945-2005 рр.) / Р. І. Мельник: автореф. дис…..канд. іст. наук : 27.00.02 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с.; Волкотруб О. Н. З історії Товариства американських архівістів / О. Н. Волкотруб // Архіви України. – 2011. – № 1. – С. 178–191; Волкотруб О. Н. Товариству американських архівістів – 75 років / О. Н. Волкотруб // Архіви України. – 2012. – № 1. – С. 245–248; Романовський Р. Бібліографія польської архівістики на сторінках часопису «Архейон» / Р. Комаровський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. Держкомархів України. УНДІАСД. – 2007. – Вип. 9. – С. 270–280 та інші.

Історія і структура Національного архіву США і Адміністрації документації (NARA) висвітлена автором у попередніх публікаціях. Див.: Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки. // Архіви України. Науково-практичний журнал. – К., 2009. – Випуск 6 (266): листопад-грудень. – С. 227–250; Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (Закінчення) // Архіви України. Науково-практичний журнал. – К., 2010. – Випуск 1 (267): січень-березень. – С. 141–161.

Leland Waldo G. John Franklin Jameson / G. Leland Waldo // American Archivist. – Vol. 19. – № 3. – July, 1956. – P. 195–201.

Shelley Fred. The Interest of J.Franklin Jameson in the National Archives: 1908-1934 / Fred Shelley // American Archivist. – Vol. 12. – № 2. – April, 1949. – P. 99–130.

Протягом Першої Світової війни Дж. Ф. Джеймсон редагував військові історичні матеріали. Брав участь у виданні серій документальних публікацій, таких як Путівник по архівних ресурсах світу, Листи членів Континентального конгресу, Документи щодо работоргівлі і закони щодо рабів, Папери Андрю Джексона, Атласу американської історії.

У 1928 році Дж. Ф. Джеймсон очолив відділ манускриптів Бібліотеки Конгресу та сприяв придбанню цінних колекцій історичних матеріалів. Помер учений у 1937 році.

Leland Waldo G. The First Conference of Archivists, December 1909: The Beginnings of a Profession / G. Leland Waldo // American Archivist. – Vol. 13. – № 2. – April, 1950. – P. 109–120.

Архівекономія – термін так перекладено російськими історіографами архівної науки. У такому варіанті його використовувала ще російська дослідниця середини ХХ ст. Н. В. Бржостовська. Так само він наведений у роботі української дослідниці І. Б. Матяш «Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку» (Київ, 2012 р. – с. 321). Термін «Archival Economy» введено до наукового обігу ще італійським архівістом Еудженіо Казановою. Проте, за словами І. Б. Матяш вживання цього терміну у такому перекладі склалося історично, іноді використовують замість варіанту «архівекономія» – «архівономія». Але якщо ми глибше замислимося у значення слова «Economy» у англійській мові, то воно буде означати «господарство, організація, побудова, структура, устрій, система». Отже, на наш погляд, американські архівісти мали на увазі саме архівну організацію або систему.

Підручник був розроблений як американський еквівалент праці трьох датських архівістів Мюллера, Фейта і Фруїна. За даними І. Б. Матяш, яка вивчала дане питання, підручник так і не був виданий через брак коштів // Матяш І. Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку». – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2012. – С. 321.

Evans Frank B. Modern Methods of Arrangement of Archives in the United States. // American Archivist. Vol. 29. – № 2. – April, 1966. – P. 245–246.

Schellenberg T.R. The Principle of Provenance and Modern Records in the United States. // American Archivist. – Vol. 28. – № 1. – January, 1965. – P. 39; Lester J. Cappon. What, Then, Is There to Theorize About? // American Archivist. – Vol. 45. – № 1. – Winter, 1982. – P. 19 – 25.

Leland Waldo G. The National Archives: A Programme / G. Leland Waldo // American Historical Review. – Vol. 18. – № 1. – October, 1912. – P. 1–28.

Матяш І. Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку / І. Б. Матяш. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2012. – С. 321.

Маргарет Кросс Нортон (1891-1984) – видатний вчений-архівіст Сполучених Штатів. Розпочала свою кар’єру в Іллінойсі. Перший віце-президент (1936-1937), член ради (1937-1942), президент (1943-1945) Товариства американських архівістів, редактор журналу «Американський архівіст» (1946-1949). Її основна праця присвячена експертизі цінності документів і відбору їх на постійне зберігання // Norton Margaret Cross. Norton on Archives: The Writings of Margaret Cross Norton on Archival and Records Management / Ed. Thorton W. Mitchell. – Carbondale, Illinoics: Southern Illinois University Press, 1975.

Ross A. Rodney. Waldo Gifford Leland: Archivist by Association / Rodney А. Ross // American Archivist. – Vol. 46. – № 3. – Summer, 1983. – P. 264–276.

Cappon Lester J. In Memoriam: Waldo Gifford Leland, 1879-1966 / Lester J. Cappon // American Archivist. Vol. 30. – № 1. – January, 1967. – P. 125–128.

Президентські бібліотеки є центрами зберігання документів президентів США і включають архівосховища, читальні зали, конференц-зали, музейні галереї, реалізують проекти для дослідників, викладачів, студентів, школярів і широкої громадськості. На сьогоднішній день до складу Національного архіву і Адміністрації документації входить 13 президентських бібліотек: Герберта Гувера, Франкліна Д. Рузвельта, Гаррі С. Трумена, Дуайта Д. Ейзенхауера, Джона Ф. Кеннеді, Ліндона Б. Джонсона, Річарда Ніксона, Джеральда Р.Форда, Джиммі Картера, Рональда Рейгана, Джорджа Х. В. Буша, Вильяма Дж. Клінтона та Джорджа В. Буша.

Leland Waldo G. The archivist in times of emergency // American Archivist. – Vol. 4. – № 1. – January, 1941. – P.1–12.

Leland Waldo G. Historians and Archivists in the First World War / G. Leland Waldo // American Archivist. – Vol. 5. – № 1. – January, 1942. – P. 1–17.

Fishbein Meyer H. 1990 SAA Awards: Where’s Waldo? / Meyer H. Fishbein // American Archivist. – Vol. 54. – № 2. – Spring, 1991. – P. 318.

Архівіст США – посада, введена в уряді Сполучених Штатів актом про заснування Національного архіву 1934 року. Архівіст США – посадова особа, яка очолює Національний архів і Адміністрацію документації. В історії Національного архіву було дев’ять Архівістів США: Роберт Д. В. Коннор (1934-1941), Солон Дж. Бакк (1941-1948), Вейн К. Гровер (1948-1965), Роберт Х.Бахмер (1965-1968), Джеймс В. Роудс (1968-1979), Роберт М. Ворнер (1980-1985), Дон В.Вілсон (1987-1993), Джон В. Карлін (1995-2005), Ален Вейнстейн (2005-2008). У різні періоди обов’язки Архівіста США виконували: Джеймс О’Нейл (1979-1980), Франк Г. Барк (1985-1987), Труді Х. Петерсон (1993-1995), Адріана Томас (2008-2009). 28 липня 2009 року Президент США Барак Обама на посаду десятого Архівіста США представив Девіда С.Феррієро.

Simpson R. Robert. Leland to Connor: An Early Survey of American State Archives / Robert Simpson R. // American Archivist. – Vol. 36. – № 4. – October, 1973. – P. 513–522.

Waldo G.Leland. R. D. W. Connor, First Archivist of the United States / G. Leland Waldo // American Archivist. Vol. 16. – № 1. – January, 1953. – P. 45–54.

McCoy R. Donald. The Crucial Choice: The Appointment of R. D. W.Connor As Archivist of the United States / Donald R. McCoy // American Archivist. – Vol. 37. – № 3. – July, 1974. – P. 399–413.

Cоnnor R. D. W. FDR Visits The National Archives / R. Cоnnor // American Archivist. – Vol. 12. – № 4. – October, 1949. – P. 323–332.

Connor R. D. W. Adventures of an amateur archivist / R. Cоnnor // American Archivist. – Vol. 6. – № 1. – January, 1943. – P. 7.

Велика депресія (осінь 1929 – кінець 1930-х років) – глобальна економічна криза. У такому варіанті термін вживається по відношенню до Сполучених Штатів Америки, де криза відчувалась найсильніше і тривала найдовше.

Connor R. D. W. Adventures of an amateur archivist / R. Cоnnor // American Archivist. – Vol. 6. – № 1. – January, 1943. – P. 1–18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.