МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОШТОВОГО І ПОШТОВО- ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Ірина Сергіївна Міронова

Анотація


У статті аналізуються методологічні засади дослідження діяльності поштового і поштово-телеграфного зв’язку на території півдня України в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст. Розглядаються основні наукові підходи, принципи та методи дослідження

Ключові слова


пошта; телеграф; методологія; підхід; принцип; метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Рубльов В. И. Основы научных исследований : [учеб. пособие] / В. И. Рубльов, Т. В. Судаков, Е. В. Саклакова. – Ставрополь : Изд-во СевКав. ГТУ, 2004. – 200 с.; Белый И. В. Основы научных исследований и технического творчества / И. В. Белый, К. П. Власов, В. Б. Клепиков. – Х. : Выща шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1989. – 200 с.

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко; Отделение историко-филологических наук. 2-е изд., доп. – М. : Наука, 2003. – С. 42.

Лудченко А. А. Основы научных исследований : [учеб. пособие] / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак ; под ред. А. А. Лудченко. – К. : Т-во Знання, КОО, 2000. – 144 с.

Ковальченко И. Д. Вказ. праця. – С. 173.

Там само. – С. 170.

Там само. – С. 176.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.