СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ КАЗАХСТАН В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ

Марія Євгеніївна Полякова

Анотація


У цій статті проаналізовано українсько-казахстанське співробітництво в енергетичній галузі, а також визначається роль казахстанських енергоресурсів в забезпеченні енергетичної безпеки України. Відзначено, що кризові явища в енергетичній сфері України зумовлені конфліктністю політичного життя, відсутністю чіткої стратегії розвитку держави в цілому та енергетичної галузі зокрема.

Ключові слова


енергетична безпека; зниження енергетичної залежності; нафтопровідна система; диверсифікація джерел

Повний текст:

PDF

Посилання


Джангужин Р. Н. Новые независимые государства Центральной Азии в системе современных международных отношений / Р. Н. Джангужин. – К. : НАН України: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2005. – 580 с.

Дорошко М. Країнознавство країн СНД. Курс лекцій / М. Дорошко. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2006. – 271 с.

Швед О. В. Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки : [монографія] / В. О. Швед. – К. : НІСД, 2008. – 99 с.

Шевцов А. І. Імпортно-експортна політика України в енергетичній сфері : стратегічні пріоритети / А. І. Шевцов. – Дніпропетровськ: Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпропетровську, 2005. – 147 с.

Опімах Р. Є. Нафта Казахстану та українська перспектива / Р. Є. Опімах // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2. – С. 23–32.

Кухарская Н. А. К вопросу о диверсификации энергопоставок и регулирования развития нефтегазового комплекса Украины / Н. А. Кухарская // Економіка промисловості. – 2009. – № 2. – С.143–149.

Саприкін В. Майбутнє газотранспортної системи України: орендувати не можна приватизувати! Уроки Казахстану / В. Саприкін // Дзеркало тижня. – 2000. – № 45. – С. 7.

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_006.

Договір між Україною та Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999-2009 рр. [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_033.

Хроніка візитів [Електронний ресурс] // Посольство України в Республіці Казахстан. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/kazakhstan /ua/publication/print/22196.htm.

Горовой В. Почему казахстанские нефтяники покидают Херсон / В. Горовой // Зеркало недели. – 2000. – № 41. – С. 6.

СП «Тенгизшевройл» планирует экспортировать нефть через Украину [Электронный ресурс] // Интерфакс Казахсан. – 27 ноября, 2006. – Режим доступа : http://www.lenta-itar-

tass.ru/248000/248542.php.

Тарасенко Н. Газовая отрасль Казахстана в контексте украинско-казахстанского сотрудничества / Н. Тарасенко // Україна: події, факти, коментарі. – 2010. – № 9. – С. 26–38.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво щодо поставок казахстанської нафти в Україну та її транзиту територією України [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_064.

Про підписання угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про умови постачання казахстанської нафти в Україну і її транзиту територією України [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/481-2003-%D1%80.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво щодо поставок казахстанської нафти в Україну та її транзиту територією України [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_064.

Укртранснафта. Новини товариства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrtransnafta.com/ua/press_center/company_news/. 18. Бойко Ю. Компанія державної ваги [Електронний ресурс] // Вісник Національної газової спілки України, жовтень 2004. – Режим доступу : http://gasunion.org.ua/visnik-ngsu-32004-perspektivi.html.

Рішення РНБО України Про невідкладні заходи щодо забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса – Броди» за проектним напрямом від 15.08.2008 [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0027525-08.

Указ Президента України Про забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса – Броди» за проектним напрямом від 14.05.2009 [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada .gov.ua/laws/show/474/2008.

Казахстан зацікавлений у транзиті нафти територією України // Республіканська газета українців Казахстану. – 18 березня 2005 року. – С. 8.

Commission of the European Communities, Communicate from the

Commission to the Council and the EU parliament on the development of energy policy for the enlarged European Union, its neighbors and partner countries, Brussels. – 13.05.2003. – p. 12. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003 _0262en01.pdf.

Joint Ukraine-Poland-EU Declaration. – Brussels., Apr. 27, 2003. 24. Польща не фінансуватиме добудову нафтопроводу Одеса-Броди Електронний ресурс // УНІАН. – 15.09.2011. – Режим доступу : http://www.unian. net/ukr/news/456882-polscha-ne-finansuvatime-dobudovu-naftoprovodu-odesa-brodi.html.

Укртранснафта. Новини товаривства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrtransnafta.com/ua/press_center/company_news/.

Під головуванням Віктора Януковича та Нурсултана Назарбаєва відбулися українсько-казахстанські переговори, 14 вересня 2010 року [Електронний ресурс] // Офіційне Інтернет представництво Президента України В. Януковича. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/18137.html

Там само.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.