КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ КАЗАХСТАН

Марія Євгеніївна Полякова

Анотація


У цій статті висвітлено та проаналізовано основні напрями культурно-гуманітарного та науково-технічного співробітництва України з Республікою Казахстан. Визначено досягнення та перспективи співпраці в цих галузях

Ключові слова


культурно-гуманітарне співробітництво; науково-технічне спів-робітництво; українська діаспора; казахська діаспора

Повний текст:

PDF

Посилання


Лажнік В. Й. Основні напрями співробітництва між Україною і Казахстаном / В. Й. Лажнік, В. С. Мамбетова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 11. – С.143.; Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини: із глибини століть – в успішне майбутнє / А. Жумабаєв // Зовнішні справи. – 2010. – № 1. – С. 3.; Мазука Л. І. Закордонне українство в Казахстані. Історія та сучасність. (до року України в Казахстані) / Л. І. Мазука // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3(8). – С. 68–69; Мхітарян Н. Можливості розширення співпраці з Казахстаном в контексті енергетичний та економічних інтересів України / Н. Мхітарян // Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/ Juli2009/17.htm; Olcott M. Kazahstan: pushing for Eurasia // New states, new politics: Building the post-Soviet nations / Ed. By Bremmer J., Taras R. – Cambridge, 1997. – P. 550.

Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 року [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_007; Угода між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Казахстан про співробітництво в галузі освіти і науки [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_073; Договір між Україною і Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999-2009 роки [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/398_033; Угода про співробітництво в галузі освіти від 15.05.1992 [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_135; Угода про принципи визнання і нострифікації документів про вчені ступені, співставності наукових ступенів від 17.05.1993 року [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/031_056; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про військово-технічне співробітництво [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/398_054; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про зміцнення науково-технічного співробітництва та організацію обміну досвідом роботи в галузі ліквідації наслідків радіоактивного впливу і лікування захворювань, пов’язаних з радіацією [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1060.1464.0; Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_026; Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту, наукові ступені і вчені звання [Електронний ресурс] // Закони України: http://www.uazakon.com/documents/date_bo/pg_gwgzwb.htm.

Казахстан – Украина: дороги и перекрестки. 1917-2008. Сборник воспоминаний и документов. – Алматы : Print Express, 2009. – С. 22.

Магер Ю. Олег Демин: Активизации сотрудничества в области образования требует динамика развития украинско-казахстанских отношений [Електронний ресурс] / Ю. Магер // Казахстанская правда. – № 197-198, 24 июня 2011. – Режим доступу : http://kazpravda.kz/c/1308864869.

Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини: із глибини століть – в успішне майбутнє / А. Жумабаєв // Зовнішні справи. – 2010. – № 1. – С. 3.; Казахстан – Украина: дороги и перекрестки. 1917-2008. Сборник воспоминаний и документов. – Алматы : Print Express, 2009. – С. 22.

Численность населения Республики Казахстан с начала 2011 года до 1 августа 2012 года [Електронний ресурс] // Агенство Республики Казахстан по статистики: http://www.stat.kz/digital/naselsenie/Pages /default.aspx.

Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2012-%D0%BF#n13.

Угода між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Казахстан про співробітництво в галузі освіти і науки [Електронний ресурс] // Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398_073.

Абсалямова Н. Посол Украины: мы хотели бы видеть у себя больше казахстанцев [Електронний ресурс] / Н. Абсалямова // Экспресс Казахстан. – № 72, 24 апреля, 2011.

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.enu.kz/.

Киевское казахское культурное общество «Достык» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dostik.kiev.ua/; Общество казахов и киргизов Крыма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://birlik1.narod.ru/index-1.htm

Харьковское городское национальное общественное объединение казахстанцев «Бирлик» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://birlik.formuseum.info/.

Посольство Украины в Республике Казахстан. Диаспора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/kazakhstan/ru/

Посольство Украины в Республике Казахстан. Украинские объединения Казахстана [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/ kazakhstan /ru/11685.htm.

Там само.

Посольство Украины в Республике Казахстан. Диаспора

[Електронний ресурс] // http://www.mfa.gov.ua/kazakhstan/ru/

Конырова К. Интервью с послом Украины в РК О.Деминым «Перезагрузка» [Электронный ресурс] / К.Конырова // Ежедневная республиканская общественно-политичесая газета «Литер». – 23 февраля 2011 год. – Режим доступу : http://www.liter.kz/ index.php?option= com_content&task= view&id=5211&Itemid=2.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/102-2012-%D0%BF.

Сотрудничество Посольства Украины в Республике Казахстан с объединениями этнических украинцев // Посольство Украины в Республике Казахстан [Электронный ресурс] . – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/kazakhstan/ru/12213.htm.

Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – 2001. – С. 25.

Абсалямова Н. Посол Украины: мы хотели бы видеть у себя больше казахстанцев / Н. Абсалямова // Экспресс Казахстан. – № 72, 24 апреля, 2011.

Конырова К. Интервью с послом Украины в РК О.Деминым «Перезагрузка» [Электронный ресурс] // Ежедневная республиканская общественно-политичесая газета «Литер». – 23 февраля 2011 год. – Режим доступу : http://www.liter.kz/index.php?option= com_content&task= view&id=5211&Itemid=2.

Абсалямова Н. Посол Украины: мы хотели бы видеть у себя больше казахстанцев [Електронний ресурс] / Н. Абсалямова // Экспресс Казахстан. – № 72, 24 апреля, 2011.

Див. 1.

Див. 22.