Том 198, № 186 (2012)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В МІСТАХ УКРАЇНИ У 1917-1920 рр. PDF
В’ячеслав Жанович Попов
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НА СЕСІЯХ ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇ ООН PDF
Олена Василівна Кульчицька
БОРОТЬБА НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ ЗА ВИЗНАННЯ БІЙЦІВ ОУН-УПА УЧАСНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ PDF
Марина Сергіївна Кучерук
КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ КАЗАХСТАН PDF
Марія Євгеніївна Полякова

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

СТАНОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКО-ЯПОНСЬКИХ ВІДНОСИН: 1933-1936 рр. PDF
Альона Олександрівна Білоконь
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ТА УКРАЇНОЮ В 1950-1960 РОКИ PDF
Олена Олегівна Сосюкіна

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

«МИРОТВОРЧА» МІСІЯ США В СОМАЛІ: СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО ЛІДЕРСТВА США ПІСЛЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» PDF
Ігор Станіславович Желєзняк
МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ РПЦ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (1992-2012 рр.) PDF
Олександр Петрович Тригуб
ПОВОРОТ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ КОЛУМБІЇ ЗА АДМІНІСТРАЦІЇ Х. М. САНТОСА (2010-2012 рр.) PDF
Тетяна Євгеніївна Богданова
МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ПАЛЕСТИНИ: УСПІХИ І ПРОБЛЕМИ (1988-2011 рр.) PDF
Ігор Вікторович Чернишов

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КОНФЕСІЙ УКРАЇНИ XVIII-ХІХ СТ. PDF
Юлія Станіславівна Негода
ВИДАТНІ ІСТОРИКИ-АРХІВІСТИ США ТА ЇХ ВНЕСОК У ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАДБАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ НАЦІЇ PDF
Лариса Леонідівна Левченко
КУЛЬТУРА БОЛГАР ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. У ВИСВІТЛЕННІ C. I. ЦВЄТКА PDF
Маріанна Юріївна Ласінська
РУХ ОПОРУ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ (1941-1944 рр.) У ДОСЛІДЖЕННЯХ МИКОЛАЇВСЬКИХ ІСТОРИКІВ PDF
Дмитро Валерійович Нефьодов
ВИСВІТЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ ШВЕЦІЇ ЩОДО РОЛІ НАТО В БАЛТІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ У МЕМУАРАХ ШВЕДСЬКОГО ДИПЛОМАТА ГЕНРІКА ЛІЛЬЄГРЕНА PDF
Микола Олександрович Замікула, Віталій Євгенович Овчаренко
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ: ПОЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК НАУКОВИХ ВІДНОСИН PDF
Ольга Станіславівна Морозова

КРАЄЗНАВСТВО

ПРИНЦИПИ І СУЧАСНИЙ СТАН СИНХРОНІЗАЦІЇ ЕПОНІМНОГО ЛІТОЧИСЛЕННЯ ОЛЬВІЇ ІV-І СТ. ДО Н. Е. PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ В ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1991-1996 рр.) PDF
Олена Павлівна Шипотілова

ПОСТАТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

ВЛАДИМИР ДАЛЬ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ВЗГЛЯДОВ НА УКРАИНСКУЮ КУЛЬТУРУ PDF (Русский)
Микола Олександрович Євдокимов
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ В’ЯЧЕСЛАВА МАКСИМОВИЧА ЧОРНОВОЛА PDF
Ганна Степанівна Побережець

ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА АЗЕРБАЙДЖАНОМ PDF
Юлія Сергіївна Бандура
БОРГОВА КРИЗА ЄС: ОСНОВНІ ГРАВЦІ ТА СТРОКИ ЗАКІНЧЕННЯ PDF
Ксенія Юріївна Гаркуша
РОСІЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ АРАБСЬКИХ РЕВОЛЮЦІЙ 2011-2012 pp. PDF
Крістіна Віталіївна Кряжевських
УЧАСТЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ У ВРЕГУЛЮВАННІ ДАРФУРСЬКОГО КОНФЛІКТУ PDF
Дар’я Ігорівна Черно

РЕЦЕНЗІЇ

ІСТОРІЯ ХОЛМСЬКО-ПІДЛЯСЬКИХ УКРАЇНЦІВ У ҐРУНТОВНІЙ ПРАЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Тетяна Михайлівна Пронь