ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КОНФЕСІЙ УКРАЇНИ XVIII-ХІХ СТ.

Юлія Станіславівна Негода

Анотація


Статтю присвячено аналізу законодавчих актів Російської імперії як джерела для вивчення історії віросповідання іноземців України. Подано огляд законодавчих актів. Виявлено особливості віросповідання іноземців України. Визначено ставлення царського уряду до неправославних народів України. Проаналізовано законодавчі акти, які відображали конфесійну політику Російської імперії щодо неправославного населення України.

Ключові слова


законодавчі акти; конфесійна політика; віросповідання; православ’я; протестантизм; іудаїзм; католицизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Флоровский Г. Пути русского богословия / Г. Флоровский. – 3-е изд. – Париж, 1983. – С. 83.

Полное собрание законов Российской империи (далі ПСЗ). – 1-е собрание. – Т. 25 (1798-1799), № 19070. – С. 750–754.

Там само. – С. 752.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 23 (1729-31 октября 1796), № 17320. – С. 686–688.

Законодательство Екатерины II: В 2 т. – М. : Изд-во юрид. лит., 2000. – Т. 1. – С. 962.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 16 (28 июня 1762-1764), № 11720. – С. 126–127.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 16 (28 июня 1762-1764), № 11853. – С. 287–289.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 9 (1733-1736), № 6693. – С. 482.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 31 (1810-1811), № 24307. – С. 278–280.

ПСЗ. – 2-е собрание. – Т. 7 (1832), № 5866. – С. 941-942.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 19 (1770-1774), № 13996. – С. 775–776.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 17 (1765-1766), № 12322. – С. 17–18.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 26 (1800-1801), № 19372. – С. 115–128.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 27 (1802-1803), № 20988. – С. 932–934.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 26 (1800-1801), № 19873. – С. 635–649.

Там само.

Там само.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 18 (1767-1769), № 13252. – С. 833–840.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 21 (1781-1783), № 15326. – С. 383–385.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 19 (1770-1774), № 13922. – С. 688–689.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 17 (1765-1766), № 12322. – С. 17–18.

ПСЗ. – 1-е собрание. – Т. 28 (1804-1805), № 21547. – С. 731–737.

ПСЗ. – 2-е собрание. – Т. 14 (1839), № 12808. – С. 786–792.

ПСЗ. – 2-е собрание. – Т. 23 (1848), № 22276. – С. 346–348.

ПСЗ. – 2-е собрание. – Т. 32 (1857), № 31831. – С. 381–382.

ПСЗ. – 2-е собрание. – Т. 32 (1857), № 31880. – С. 410–411.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.