ВИДАТНІ ІСТОРИКИ-АРХІВІСТИ США ТА ЇХ ВНЕСОК У ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАДБАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ НАЦІЇ

Лариса Леонідівна Левченко

Анотація


Статтю присвячено виникненню і розвитку архівної справи в регіонах Сполучених Штатів Америки. Автор доходить висновку, що головним результатом діяльності американських учених істориків, архівістів, юристів, бібліотекарів стало створення системи архівних установ регіонального рівня, впровадження досягнень європейської архівознавчої думки в американську архівну практику і формування власних методів і підходів роботи

Ключові слова


США; штат; архів; історичне товариство; історик; архівіст; юрист; бібліотекар

Повний текст:

PDF

Посилання


Левченко Л. Л. Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів у розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки та заснування Національного архіву США // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 168. Т.180. Історія. – С. 100–109.

Cox Richard J. Public Records in Colonial Maryland // The American Archivists. – Vol. 37, № 2. – April, 1974. – P. 275.

Cox Richard J. Public Records in Colonial Maryland // The American Archivists. – Vol. 37, № 2. – April, 1974. – P. 263–275; Radoff Morris L. The Maryland Records in the Revolutionary War // The American Archivists. – Vol. 37, № 2. – April, 1974. – P. 277–285.

Lemmon Alfred E. The Archival Legacy of Spanish Louisiana’s Colonial Records // The American Archivists. – Vol. 55, № 1. – Winter, 1992. – P. 142-154.

Joseph Barlow Felt. // The New-England Historical and Genealogical Register and Antiquarian Journal, published quarterly, under the direction of the New-England Historic, Genealogical Society for the year 1870. – Vol. XXIV. – Boston: Published by the Society, 17 Bromfield street, 1870. – № 1.

Eddy Howard Henry. The Archival Program of Pennsylvania // American Archivist. – Vol. 12. – № 3. – July, 1949. – P. 255–266; Evans B. Frank. The Many Faces of the Pennsylvania Archives // American Archivist. – Vol. 27. – № 2. – April, 1964. – P. 269–283.

Toplovich Ann. The Tennessee Historical Society at 150: Tennessee History «Just and True». // Tennessee Historical Quarterly. – Vol. 58. – Fall 1999. – P. 194–215.

Shambaugh Family Papers. RG 99.0152. Collection Dates: 1880s-1953 [Електронний ресурс]. Офіційний веб-сайт спеціальних колекцій Бібліотеки Університету Айови. – Режим доступу : http://www.lib.uiowa.edu/spec-coll/archives/guides/shambaugh/shambaugh_family.htm.

Benjamin F. Shambaugh Award [Електронний ресурс]. Офіційний веб-сайт Історичного товариства штату Айова – Режим доступу : http://www.iowahistory.org/about/assets/shambaugh-awards.pdf; Benjamin F. Shambaugh Conference [Електронний ресурс]. Офіційний веб-сайт Університету штату Айова. – Режим доступу : http://ir.uiowa.edu/shambaugh/.

Petersen J. William. Iowa – The Challenge of the Archives // American Archivist. – Vol. 26. – № 3. – July, 1963. – P. 329.

McCain D. William. History and Program of the Mississippi State Department of Archives and History. // American Archivist. – Vol. 13. – № 1. – January, 1950. – P. 27–34.

Galloway Patricia. Archives, Power, and History: Dunbar Rowland and the Beginning of the State Archives of Mississippi (1902–1936) // American Archivist. – Vol. 69. – № 1. – Spring/Summer, 2006. – P. 79–

Evans Frank B. Modern Methods of Arrangement of Archives in the United States / Evans Frank B. // American Archivist. Vol. 29. – № 2. – April, 1966. – P. 245-246.

History of the Alabama Department of Archives and History [Електронний ресурс]. Офіційний веб-сайт Департаменту архівів і історії штату Алабама. – Режим доступу : http://www.archives.alabama.gov/intro/adah.html.

Lesser Charles H. A History of the South Carolina Department of Archives & History, 1905-1960. – South Carolina Department of Archives & History. – Columbia, South Carolina. – 2009. – 116 р.

Woody R.H. The Public Records of South Carolina // American Archivist. – Vol. 2. – № 4. – October, 1939. – P. 244–263.

Lesser Charles H. A History of the South Carolina Department of Archives & History… – С. 20.

Lesser Charles H. A History of the South Carolina Department of Archives & History… – С. 23.

Posner Ernst. American State archives. – University of Chicago Press, 1964. – 397 p. (P. 329).

Lesser Charles H. A History of the South Carolina Department of Archives & History… – С. 45.

Lesser Charles H.A History of the South Carolina Department of Archives & History… – С. 37–42.

Lesser Charles H. A History of the South Carolina Department of Archives & History… – С. 55.

Easterby J. H. The Archives of South Carolina. // American Archivist. – Vol. 15. – № 3. – July, 1952. – P. 241–247; Tryon Roy H. The South Carolina Archives: A Decade of Change and Program Development. // American Archivist. – Vol. 60. – № 2. – Spring, 1997. – P. 166–183.

Про Р. Д. В. Коннора див. : Левченко Л. Л. Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів у розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки… – С. 106–107.

Jones H.G. North Carolina’s Local Records Program // American Archivist. – Vol. 24. – № 1. – January, 1964. – P. 25–41; Sanford Terry. North Carolina–Three Hundredth Birthday // American Archivist. – Vol. 27. – № 1. – January, 1964. – P. 15–19; Jones H.G. Clio in the Courthouse: North Carolina’s Local Records Program at Age Twenty-Five // American Archivist. – Vol. 49. – № 1. – Winter, 1986. – P. 41–51.

Lowell P. Howard. Building a Public Archives in Delaware for the Twenty-First Century // American Archivist. – Vol. 60. – № 2. – Spring, 1997. – P. 152–165.

Нортон М. К. Здание архива штата Иллинойс. Перевод с англ. Е. Н. Миловидовой // Документоведение и архивное дело за рубежом (Сборник рефератов, аннотаций и переводов). – М. : Главное архивное управление при Совете Министров СССР, 1972. – № 3 (19). – С. 99–114.

Norton Margaret Cross. Establishing Priorities for State Records : Illinois Experience. // American Archivist. – Vol. 5. – № 1. – January, 1942. – Р. 18–27; Norton Margaret Cross. Some Legal Aspects of Archives. // American Archivist. – Vol. 8. – № 1. – January, 1945. – P. 1–11; Norton Margaret Cross. Norton on Archives : The Writings of Margaret Cross Norton on Archival and Records Management. / Ed. Thorton W. Mitchell. – Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press, 1975.

Norton Margaret Cross. The Illinois Records Management Survey // American Archivist. – Vol.19. – № 1. – January, 1956. – P. 51-57; Mitchell W. Thornton. The Illinois Records Management Survey // American Archivist. – Vol. 20. – № 2. – April, 1957. – P. 119–130.

Jones H. G. Archival Training in American Universities, 1938-68. // American Archivists. – Vol. 31, № 2. – April 1968. – Р. 139.

White Jesse. Margaret Cross Norton: A Biographical Sketch [Електронний ресурс]. Офіційний веб-сайт Архіву штату Іллінойс. – Режим доступу : http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/nortonbio.html#_5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.