ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ В ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙОНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1991-1996 рр.)

Олена Павлівна Шипотілова

Анотація


У статті проаналізовано та вивчено специфіку створення осередків Народного Руху України в Первомайському районі Миколаївської області (1991-1996 рр.). Автор намагався об’єктивно висвітлити поставлену проблему в даному дослідженні, тому звертається до неопублікованих документів Миколаївської крайової організації Народного Руху України, а також до рухівських та регіональних газет.

Ключові слова


Народний Рух України; Миколаївський Рух; рухівці; осередки; Первомайщина; Громадський комітет

Повний текст:

PDF

Посилання


Гарань О. В. Від створення Руху до багатопартійності / Олексій Васильович Гарань. – К. : Видавництво товариства «Знання» України, 1992. – 48 с. Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України / Олексій Гарань. – К. : «Либідь», 1993. – 198 с.

Ковтун В. Історія Народного Руху України / В. Ковтун. – К. : Факт, 1999. – 407 с.

Гончарук Г. І. Народний Рух України. Історія / Григорій Іванович Гончарук. – Одеса : Астропринт, 1997. – 380 с.; іл.

Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002 рр.) : [монографія] / Ю. В. Діденко. – Одеса : «Астропринт», 2006. – 176 с.

Шановська О. А. Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989-1996 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Олена Андріївна Шановська. – Одеса, 2003. – 208 с.

Овсієнко С. Л. Діяльність Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997-2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / С.Л. Овсієнко. – Одеса, 2008. – 18 с.

Кіндрачук Н. М. (Дяченко) Внесок народного руху України у прийняття Верховною радою України «Декларації про державний суверенітет України» / Н. М. Кіндрачук (Д’яченко) // Інтелігенція і влада. Серія: Історія: громадсько-політ. наук. збір. – Одеса : Астропринт, 2009, вип. 15. – С. 123–131.

Шитюк М. М. Повне зібрання наукових праць. Т. 3. / М. М. Шитюк. –Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2010. – 493 с.

Горбуров Є. Г. Політична палітра сучасної Миколаївщини / Є. Г. Горбуров // Миколаївщина: літопис історичних подій / Під. заг. ред. М. М. Шитюк. – Херсон : Видавництво «Олді-плюс». – 2002. – С. 562–617.

Шкварець В. П. Повоєнна та сучасна Миколаївщина: монографічне історико-краєзнавче дослідження / В. П. Шкварець, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Видавництво «Шамрай», 2008. – 300 с.

Яцунская Е. А. Николаев от перестройки к независимости: историко-политический анализ / Е. А. Яцунская. – Николаев : «ВАРТ», «Шамрай», 2008. – 324 с., 16 с. ил.

Поточний архів Миколаївської крайової організації Народного Руху України (МКО/НРУ). – Спр. 2. Протоколи засідання Миколаївської регіональної ініціативної групи по створенню Народного Руху за перебудову – 1989 р. – 56 арк.

Там само. – Спр. 5. Ухвали, заяви, звернення, інформація про діяльність Миколаївської крайової організації Народного Руху України – 1991-1992 рр. – 134 арк.

Вести из Первомайска. Газета в газете // Южная правда. – 1993. – № 80. – 4 мая.

Зустріч з паном Чорноволом // Прибузький вісник. – 1994. – № 6. – 18 січня.

Чорновіл: враження оптимістичні // Радянське Прибужжя. – 1994. – № 7. – 18 січня.

Тільки факти // Радянське Прибужжя. – 1994. – № 7. – 18 січня.

Кандидати в народні депутати України // Радянське Прибужжя. – 1994. – № 11. – 27 січня.

Тільки факти // Радянське Прибужжя. – 1994. – № 27. – 5 березня.

Поточний архів Миколаївської крайової організації Народного Руху України (МКО/НРУ). – Спр. 10. Парламентські вибори 1994 р. – 126 арк.

Різниченко Олекса – громадянин, письменник, кандидат в депутати // Український південь. – 1994. – № 8. – 24 лютого.

Одеська хвиля-4. Документи, твори, спогади в’язнів сумління / Упор. П. Отченашенко, О. Різників, Д. Шупта. – Одеса : Друк, 2009. – 312 с.

Вибори в Україні відбулися // Український південь – 1994. – число 12. – 31 березня.

Повідомляє «МИКОЛАЇВРУХІНФОРМ» // Український південь. – 1994. – № 12. – 31 березня.

Вендета по-миколаївські // Український південь. – 1994. – число 15. – 23 червня.

Приватний архів активіста Первомайської районної організації Народного Руху України В. П. Кучеренка. – Збори Первомайського історико-просвітницького товариства «Меморіал». – 8 червня 1994 р.

Чергове засідання Первомайського міськвиконкому // Прибузький вісник. – 1995 – № 5. – 17 січня.

Бо діти колись стануть дорослими // Радянське Прибужжя. – 1994. – № 59. – 26 травня.

Кіпіані В. Посланці єднання / В. Кіпіані // Український південь. – 1994. – № 18. – 11 травня.

Поточний архів Миколаївської крайової організації Народного Руху України (МКО/НРУ). – Спр. 12. Громадський комітет на підтримку Конституції України 1996 р. – 134 арк.

Приватний архів активіста Первомайської районної організації Народного Руху України В. П. Кучеренка. – Протокол № 4 Зборів Первомайської міської організації Народного Руху України. – 1 грудня 1996 р.

Там само.

Приватний архів активіста Первомайської районної організації Народного Руху України В.П. Кучеренка. – Протокол № 1 зборів членів та прихильників Народного руху мешканців селища «Дизельмаш». –

вересня 1996 р.

Там само. – Протокол засідання Богопільського осередку Первомайського Народного Руху України. – 22 жовтня 1996 р.

Приватний архів активіста Первомайської районної організації Народного Руху України В. П. Кучеренка. – Список членів Первомайської МО НРУ. – 9 лютого 1996 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.