ВЛАДИМИР ДАЛЬ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ВЗГЛЯДОВ НА УКРАИНСКУЮ КУЛЬТУРУ

Микола Олександрович Євдокимов

Анотація


У статті розглядаються витоки і причини тяжіння всесвітньо відомого вченого, літератора, етнографа і публіциста Володимира Даля до культури українського народу, його мови, фольклору і пісень. Повідомляються факти перекладу Далем творів літераторів-українців на російську мову, про всесвітнє визнання унікальності його життя і творчості, нестандартних поглядах як публіциста упродовж 20-70-х рр. ХIХ століття.

Ключові слова


Козак Луганський; українська мова; словник української мови; українська пісня; творча спадщина В. Даля; Даль – публіцист; мистецтво; філософія; наука; релігія; Морський корпус; Дерпський університет

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


У мовному сузір’ї Даля і Грінченка // Українська мова – мова єднання. – 2007 (Спецвипуск). – С. 24–27.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. // В.Г. Белинский; под ред. С. А. Венгерова. – М.-Л. : АН СССР, 1953 – 1959.

Даль Владимир Иванович. Письма (3)Максимовичу Михаилу Александровичу. ИРЛИ. Ф. 14553. С. П. 6.

http://CEHSOR.net.ua

Даль Владимир. Напутное слово / Владимир Даль // Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. – М.: Русский язык, 1978. – Т. 1. А-З. 1978. – ХIII-XIX с.

Даль В. И. (Казак Луганский) Полное собрание сочинений : в 8 т. / В. И. Даль; подг. текстов, сост., предисл. В. Я. Дерягина, З. С. Дерягиной ; крит.-биогр. очерк А. Мельникова-Печерского. – М. : Столица, 1995.

Білогуб І. М. Дар душі і серця / І. М. Білогуб. Цит. за Ю. О. Єненко. Слово про Козака Луганського. Худ.-докум. нарис. – Луганськ : Редакційно-вид. відділ облуправл. по пресі, 1994. – 64 с.

Седов Андрей. Даль в Нижнем Новгороде (О Питере не пожалел ни разу) // Новая газета в Нижнем. – 2001, 10 ноября.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.