ЗАКАРПАТТЯ ПІСЛЯ ВИЗВОЛЕННЯ

Ольга Станіславівна Кухарчук

Анотація


Закарпатські українці завжди усвідомлювали свою спорідненість з братами за Карпатами, за Дністром, по Дніпру, мали з ними різносторонні економічні, культурні й духовні зв’язки. Возз’єднання Закарпаття з Україною збагатило, урізноманітнило український процес, Українську державу, український народ.

Ключові слова


Закарпаття; об’єднання; формування; Українська держава; закарпатці; спорідненість; Чехословаччина; КП; режим терор

Повний текст:

PDF

Посилання


Лановик Б. Д. Історія України / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – К. : Вид-во «Знання-Прес», 2001. – 183 с.

Світлична В. В. Історія України: [навчальний посібник] / В. В. Світлична. – Л. : «Новий світ – 2000», 2002. – 78 с.

Гербинский Л. Я. Комиинформ в действии / Л. Я. Гербинский // Новая и новейшая история. – 1996. – № 1-2.

Нариси історії Закарпаття – Ужгород, 1995. – С. 134–135.

Нариси історії Закарпаття – С. 608–610.

Нариси з історії українського державотворення. – Київ, 1995. – С. 377.

Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : «Академвидав», 2004. – 162 с.

Субтельний О. Україна історія / Орест Субтельний. – К. : «Либідь», 1993. – 239 с.

Фирсов Ф. И. Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР в 1939-1944 гг.

Химинець Ю. Тернистий шлях до України / Юліян Химинець. – Ужгород : МПП «Ґражда», 1998. – 139 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.