Том 207, № 195 (2012)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ВІДНОСИНИ ОЛЬВІЇ ЗІ СКІФСЬКИМ СВІТОМ: ПРОБЛЕМА СКІФСЬКОГО ПРОТЕКТОРАТУ PDF
Сергій Сергійович Шеїн
ДВОРЯНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ПОДІЛЛІ В УМОВАХ «НОВОЇ» ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ (1830 – початок 1860-х рр.) PDF
Ольга Володимирівна Барвінок
ВПЛИВ СЕЗОННИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТНИКІВ НА МЕДИКО-САНІТАРНУ СИТУАЦІЮ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ В 70-90-Х РР. ХІХ СТ. (на прикладі Херсонської губернії) PDF
Валерій Семенович Єрмілов
ЗАКАРПАТТЯ ПІСЛЯ ВИЗВОЛЕННЯ PDF
Ольга Станіславівна Кухарчук
РОЗВИТОК ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА КИТАЮ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ: ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Олена Олегівна Сосюкіна
ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СВІДКІВ ІЄГОВИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
Володимир Миколайович Рогатін
ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (2007-2012 РР.) PDF
Марія Євгеніївна Полякова

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

АКТИВІЗАЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СИЛ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1918 РР.) ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛЬЩІ PDF
Владислав Федорович Боєчко
КАШМІРСЬКА ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПАКИСТАНУ PDF
Тетяна Євгенівна Богданова, Ірина Вікторівна Тихоненко
ВІЙСЬКОВИЙ ЧИННИК В АМЕРИКАНCЬКО-ФІЛІППІНСЬКОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ В СПРАВІ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКИ В АТР PDF
Інна Євгеніївна Підберезних
СПІВРОБІТНИЦТВО ГРУЗІЇ З НАТО: 2004-2008 рр. PDF
Олександр Володимирович Шевчук, Олена Олександрівна Вовк
ПРОБЛЕМА ПРО У СХІДНІЙ ЄВРОПІ В РОСІЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Петро Микитович Тригуб

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

АНТИЧНА ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ «ТЕОРІЇ ЕПОХ» В. ПЕТРОВА PDF
Віталій Миколайович Андрєєв
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК НИЖНЬОГО ПОБУЖЖЯ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. PDF
Маріанна Юріївна Ласінська
ОЛЬВІЯ ПОНТІЙСЬКА В ЛАПІДАРНИХ ПАМ’ЯТКАХ АНТИЧНОГО СВІТУ PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ М. ГРУШЕВСЬКОГО В ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД (1886-1894 РР.): СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Наталя Іванівна Романцова
ІНФОРМАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ «КИЕВСКОЙ СТАРИНИ» У ВИСВІТЛЕННІ СПРАВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛЯНСЬКОГО ЧИТАННЯ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ PDF
Вікторія Олександрівна Волошенко
ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ РОМАНА ДМОВСЬКОГО PDF
Максим Вікторович Зелінський
СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ М. СЛАБЧЕНКА PDF
Альона Валентинівна Шевчук
ПОСТАТЬ МАО ЦЗЕДУНА В ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Олег Володимирович Іванов

ЕТНОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЛЕМКІВ, БОЙКІВ, РУСИНІВ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Тетяна Михайлівна Пронь
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРІОДИЗАЦІЮ ІСТОРІЇ ЕТНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ БОЛГАР І ГАГАУЗІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ PDF
Геннадій Петрович Чижов
ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМИ ТРАДИЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГАГАУЗІВ PDF
Андрій Васильович Шабашов

ПОСТАТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН ЄВГЕН СІНКЕВИЧ (до ювілею вченого) PDF
Ольга Станіславівна Морозова

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на монографію PDF
С. В. Корновенко