ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (2007-2012 РР.)

Марія Євгеніївна Полякова

Анотація


У цій статті проаналізовано економічне співробітництво України з Республікою Казахстан. Наведено основні показники зовнішньоекономічного співробітництва, визначені напрями співпраці в цій галузі

Ключові слова


економічне співробітництво; Республіка Казахстан; Україна; Митний Союз (МС); імпорт; експорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Глава держави: Україна має стратегічний план інтеграції в Європейський Союз, підтверджений Законом «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». Новини від 18.04.2011 [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Президента України В. Ф. Януковича. – Режим доступу : http://president.gov.ua/ news/19852.html.

Рейтинг стран-партнеров Казахстана [Електронний ресурс] // Исследовательское агенство Rating.kz. – Режим доступу : http://agencyrating. kz/2012/07/

Дорошко М. Країнознавство країн СНД : курс лекцій / М. Дорошко. – К. : Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2006. – 271 с.; Зайченко О. А. Формирование стратегии экономического развития / О. А. Зайченко, В. Р. Курбанова // Економічний простір. – 2009. – № 23/1. – С. 64–71.; Мхітарян Н. Стратегічні завдання українсько-казахстанського співробітництва [Електронний ресурс] / Н. Мхітарян // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss. gov.ua/Monitor/may/15.htm.; Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України : [монографія] / Б. О.Парахонський, Ю. В.Павленко, А. З. Гончарук та ін.; За ред. Б. О. Парахонського. – К. : НІСД, 2001. – 216 с.

Договір про дружбу та співробітництво між Україною та РК // Офіційний вісник України. – 2007. – № 19. – С. 70; Договір про економічне співробітництво між Україною та Республікою Казахстан на 1999-2009 роки // Офіційний вісник України. – 2000. – № 21. – С. 5.; Угода між Урядом України й Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40. – С. 2.; Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40. – С. 1.

Основные показатели внешней торговки РК [Електронний ресурс] // Комитет таможенного контроля РК. – Режим доступу : http://www.customs.kz /wps/portal/customs/.

Лист-відповідь Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 06-225/0/49-12 від 30.11.2012 на письмовий запит автора про співробітництво Дніпропетровської області з РК; Лист-відповідь Вінницької обласної державної адміністрації № 158 від 03.12.12. на письмовий запит автора про співробітництво Вінницької області з РК; Лист-відповідь Івано-Франківської обласної державної адміністрації № ПО-135 від 06.12.2012 на письмовий запит автора про співробітництво Івано-Франківської області з РК; Лист-відповідь Рівненської обласної державної адміністрації № 01/6-32 від 09.01.13 на письмовий запит автора про співробітництво Рівненської області з РК; Лист-відповідь Київської обласної державної адміністрації № 01-15-4/1/1 від 09.01.13 на письмовий запит автора про співробітництво Київської області з РК.

Экспорт и импорт Республики Казахстан в разрезе «страна-товар» [Електронний ресурс] // Комитет таможенного контроля РК. – Режим доступу : www.customs.kz/.

Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Повідомлення про вимоги країн-членів Митного союзу до експортерів продукції [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 26 березня. – 2012. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk /publish/article/main?art_id=179849&cat_id=143600.

Укрзалізниця та Казахстан темір жоли створять сприятливі тарифні умови на перевезення вантажів [Електронний ресурс] // Укрзалізниця: Архів новин. – 17.09.2010. – Режим доступу : http://wap.uz.gov.ua/index. php?m=info.news&f=Doc. View&p=news_5532.0.news&lng=uk.

Основна багатостороння угода про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 7. – С. 35.

Інформація щодо Першої національної виставки України в Казахстані, м. Астана, 04-06.07.2012 [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 23.07.2012. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua /control/uk/publish/article?art_id=186318&cat_id=179726.

ЗАЗ Lanos почали випускати у Казахстані [Електронний ресурс] // Державна підтримка українського експорту. – Режим доступу : http://www.ukrexport .gov.ua/ukr/?new=7133&country=kaz.

Арсланов М. Интервью с главой концерна «Антонов»: кризисы быстротечны [Електронний ресурс] / М. Арсланов // Центр транспортных стратегий. – 3 марта, 2012. – Режим доступу : http://www.cfts.org.ua/ articles/42649.

Список представництв українських кампаній в РК [Електронний ресурс ] // Державна підтримка українського експорту. – Режим доступу : http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/predstavnictva_ukr_com_za_kordonom/ukr/4751.html.

Лист-відповідь Миколаївської обласної державної адміністрації № П-129-12ПУ від 29.11.12 на письмовий запит автора про співробітництво Миколаївської області з РК.

Лист-відповідь Херсонської обласної державної адміністрації № 525-8914/0/8-12/82/315 від 20.12.12 на письмовий запит автора про співробітництво Херсонської області з РК; Лист-відповідь Головного управління статистики у Херсонській області № 13-03/444 від 30.11.12 на письмовий запит автора про співробітництво Херсонської області з РК.

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про заохочення та взаємний захист інвестицій // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – С. 382.

Лист-відповідь Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4602-08/47399-16 від 17.12.2012 від 17.12.12. на письмовий запит автора про існування СП України з РК.

Хорошковський: вступ України до Митного союзу – поза законом [Електронний ресурс] // УНІАН. – 21 лиспопада. – 2012. – Режим доступу : http://www.unian.ua/news/.