РОЗВИТОК ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА КИТАЮ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ: ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ

Олена Олегівна Сосюкіна

Анотація


У статті на основі широкого кола матеріалів проаналізовано розвиток відносин
України й КНР у гуманітарно-культурній галузі означеного періоду, визначено їх
основні напрямки, проблеми і перспективи


Ключові слова


Китай; Україна; культурно-мистецькі зв’язки; зовнішня політика; співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарук А. Україна – Китай: нереалізовані можливості та невтрачені перспективи / А. Гончарук // Політика і час. – 1999. –

№ 2. – С. 46–52.

Мир культуры. Международная мозаика: сравнит. анализ культурной политики зарубежных стран / [сост. Е. И. Кузьмин,

В. Р. Фирсов]. – М. : Либерея, 2003. – 244 с. – (Приложение к журналу «Библиотека», 1-е полугодие). – 368 с.

Гайдуков Л. Українсько-китайські відносини: історія, сьогодення, перспективи / Л. Гайдуков // Політика і час. – 2001. – № 7. –

С. 17–22.

Седнєв В. Азіатсько-тихоокеанський регіон сьогодні: погляд з Києва / В. Седнєв // Політика і час. – 1994. – № 8. – C 47–53.

Іванченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан / О. Іванченко. – К. : УАННП,

– 688 c.

Попов А. П. Политические системы и политические режимы в Китае в ХХ веке / А. В. Попов // Политика и общество. – 2005. –

№ 3. – С. 76–92.

Нікішенко С. Україна – Китай: стелися, шовковий шлях / С. Нікішенко // Віче. – 1997. – № 4. – C. 134–142.

Гайдуков Л. Основна на сьогодні тенденція. Українсько-китайські відносини / Л. Гайдуков, Лі Сін // Політика і час. – 2001. –

№ 7. – С. 59–63.

Чумак В. Проблема перспективного партнерства України у регіонах Далекого Сходу та Південно-Східної Азії / В. Чумак,

С. Нікішенко // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4. – С. 76–79.

Кіпцар І. А. Діяльність спільної українсько-китайської комісії з науково-технічного спвробітництва як фактор оптимізації

сучасних двосторонніх відносин України і КНР / І. А. Кіпцар // Східний світ . – 2007. – № 4. – С. 53–56.

Вівчарик М. Україна: десять років історичного поступу / М. Вівчарик // Військо України. – 2001. – № 7/8. – С. 5–7.

Чумак В. Проблема перспективного партнерства України у регіонах Далекого Сходу та Південно-Східної Азії / В. Чумак,

С. Нікішенко. – С. 76–79.

Литвин Володимир. Україна і Китай в історичних зв’язках / Володимир Литвин // Голос України. – 2004. – 20 березня. – С. 4–5.

Кіктенко О. Нариси з історії українського китаєзнавства. XVIII – перша половина ХХ ст. : дослідження, матеріали, документи /

О. Кіктенко. – К. : Основа, 2002. – 194 с.

Гуменюк Б. Сприяння модернізації країни – основне завдання української дипломатії / Б. Гуменюк // Зовнішні справи. – 2010. –

№ 11/12. – С. 37–42.