ПОСТАТЬ МАО ЦЗЕДУНА В ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Олег Володимирович Іванов

Анотація


У статті висвітлено основні моменти становлення постаті Мао Цзедуна як політичного лідера. Особлива увага приділяється історіографічним оцінкам становлення маоїзму та його впливу на новітню історію

Ключові слова


маоїзм; комуністичний рух; конфуціанство

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов О. Б. Из истории советско-китайских отношений в 50-х годах / О. Б. Борисов. – М., 1982. – 152 с.

Борох Л. Н. Общественная мысль Китая и социализм (начало XX в.) / Л. Н. Борох. – М., 1984. – 320 с.

Борох О. Экономическая наука в Китае: путь к рынку и открытости / О. Борох // Мир перемен. Международный научно- общественный журнал. – 2005. – № 2. – C. 47–56.

Седнєв В. Чи здійсниться «китайська мрія»? / В. Седнєв // Китайська цивілізація: традиції і сучасність: збірник статей. – Київ, 2005. – С. 63–70.

Галенович Ю. М. Мао Цзэдун вблизи / Ю. М. Галенович. – М. : «Русская панорама», 2006. – 325 с.

Григорьев A. M. Революционное движение в Китае. 1927-1931 гг. / A. M. Григорьев. – М., 1980. – 244 с.

Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – М. : НИЦ «Ладомир», 1997. – 848 с.

Китай: история в лицах и событиях. – М., 1991. – 157 c.

Мартынов Д. Е. Конфуцианское учение и маоизм: Из истории социально-политической теории и практики Китая в XX веке / Д. Е. Мартынов. – Казань : Изд-во Казанского университета, 2006. – 420 с.

Панцов А. В. Из истории идейной борьбы в китайском революционном движении 20-40-х годов / Александр Панцов. – М., 1985. – 360 с.

Панцов А. В. Мао Цзэдун / Александр Панцов. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 867 с.

Титов А. С. Материалы к политической биографии Мао Цзэдуна: ВЗт. / А. С. Титов. – М., 1969-1970. – 560 с.

Юн Чжан Неизвестный Мао (Мао: The Unknown Story) / Чжан Юн, Дж. Холлидей // [пер. с англ. И. А. Игоревского]. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – 845 с.

Историки: Мао Цзэдун виновен в смерти 70 млн. китайцев / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://korrespondent.net/world7123097-istoriki-mao-czedun- vinoven-v-smerti-70-mln-kitaj cev.

Мао Цзэдун [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www.rudata.ru/wiki/Mao.

Соколов Б. В. Мао Цзэдун: политик и человек [Электронный ресурс] / Б. В. Соколов. – Режим доступа : http: //promreview.net/moskva/mao-tszedun-politik-i- chelovek?page=0,0.

Титов A. C. Из истории борьбы и раскола в руководстве КПК 1935-1936 гг. / А. С. Титов. – М. : Наука, 1979. – 152 с.

Шевелев В. Мао Цзэдун – Великий Кормчий [Электронный ресурс] / В. Шевелев. – Режим доступа : http:/www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/shev/index.php.

19. Юрий Басистов. Мао Цзэдун – Великий разрушитель [Электронный ресурс] / Басистов Юрий. – Режим доступа : http://www.idelo.ru/431/17.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.