АНТИЧНА ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ «ТЕОРІЇ ЕПОХ» В. ПЕТРОВА

Віталій Миколайович Андрєєв

Анотація


У статті розглянута «теорія епох» В. Петрова та її верифікація на матеріалі давньої історії України. Окрему увагу приділено «античній добі» й її ролі в україногенезі. Концепція вченого розглядається в контексті розвитку історичної науки ХХ – початку ХХІ ст.

Ключові слова


Віктор Петров; «теорія епох»; «антична епоха»; зарубинецька та черняхівська археологічні культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / В. Агеєва. – К. : Факт, 2006. – 432 с.

Андрєєв В. Український метанаратив: нелінійність та дискретність історії / В. Андрєєв // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 140–152.

Мішеніна Н. Історіософський мотив зміни епох як модель внутрішнього інтертексту (проза Віктора Петрова-Домонтовича) / Н. Мішеніна // Слово і час. – 2002. – № 11. – С. 26–32.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К., 1999. – 447 с.

Фізер І. Український Фуко чи французький Петров? Разюча схожість двох історіософів / І. Фізер // Наукові записки. Філологія. – К., 1999. – С. 42–44.

Петров В. Історіософічні етюди / В. Петров // МУР : зб. літературно-мистецької проблематики. – Мюнхен : Карлсфельд, 1946. – Зб. 2. – С. 7–19.

Петров В. Походження українського народу / В. Петров. – К. : МП «Фенікс», 1992. – 192 с.

Бер В. Наш час як він є : з приводу статті Нормана Казнса «The Saturday Review of Literature / В. Бер // Рідне слово : вісн. літератури, мистецтва і науки. – Мюнхен : Карлсфельд, 1946. – Чис. 8. – С. 28–40.

Петров В. Етногенез слов’ян. Джерела, стан розвитку і проблематика / В. Петров. – К., 1972. – 214 с.

Давня історія України : [гол. ред. П. П. Толочко ] ; Я. Є. Боровський, В. Д. Баран [та ін.]. – К. : Ін-т археології НАН України, 2000. – в 3 Т : Словяно-руська доба – 2000. – 696 с.

Кравченко Н. Древняя история славян в концепциях современной украинской историографии. Два методологических подхода / Н. Кравченко // Слов’янські культури в Європейській цивілізації : до 60-річчя д-ра іст. наук проф. Алексєєва Юрія Миколайовича / відп. ред. В. І. Наулко. – К. : КІСУ, 2001. – С. 165–197.

Петров В. Готи на Україні та культура полів поховань / В. Петров // Український засів. – Х., 1942. – Чис. 1. – С. 61–65.

Домонтович В. Без ґрунту / В. Домонтович // Український засів. – Х., 1942. – Чис. 2. – С. 30–57.

Домонтович В. Без ґрунту. Продовження / В. Домонтович // Український засів. – Х., 1943. – Чис. 4. – С. 49–71.

Петров В. Слов’яни і Візантія. Про зміну археологічних культур на території України в V-VII ст. н. е. / В. Петров // Археологія. – 1965. – Т. 18. – C. 3–13.

Кравченко Н. М. Черняхівське поселення Обухів та його «київське» оточення : до вивчення характеру зв’язків між черняхівською та «традиційними» культурами римської доби / Н. М. Кравченко // Старожитності Русі-України. – К., 1994. – С. 37–43.

Залізняк Л. Українці: витоки та історичні долі / Л. Залізняк. – К. : Темпора, 2011. – 424 с.

Моця О. Українці : народ і його земля (етапи становлення) / О. Моця. – К. : Стародавній світ, 2011. – 640 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.