ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЯК СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА НА МАТЕРІАЛАХ ПРАЦІ Д. ДОНЦОВА «ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ»

О. М. Караульна

Анотація


Узагальнюються теоретичні погляди Д. Донцова на феномен патріотизму, який представ-ляється потужним чинником консолідації української нації. Визначаються параметри патріотич-ного усвідомлення: спільна історія, культура, національний менталітет, національна ідентич-ність, мораль. Характеризується процес формування патріотизму, що складається з окремих актів: мислення, волі, емоційних переживань та участі широких мас в установленні незалежності й соборності української нації. Акцентується увага на тому, що процес формування патріо-тичності – тривалий, суперечливий і багатовекторний, де наявні моменти переривчастості, стагнації та зворотного розвитку. Однак тільки національний патріотизм виступає виразником і захисником інтересів нації.

Ключові слова


патріотизм; національний менталітет; національна ідентичність; криза патріотичності; історична спадкоємність; мораль

Повний текст:

PDF

Посилання


Квіт С. М. Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет : [монографія] / Сергій Миронович Квіт. – К. : ВЦ «Київський університет», 2000. – 260 с. – C. 59–60.

Дмитро Донцов і його філософські погляди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://referat.repetitor.ua/? essayId=2776.

Донцов Д. І. Дух нашої давнини / Дмитро Іванович Донцов. – Дрогобич : Відродження, 1991. – 341 с. – С. 20.

Там само. – С. 20–23.

Там само. – С. 17.

Там само. – С. 53.

Там само. – С. 258; 260–261.

Там само. – С. 88.

Там само. – С. 44.

Там само. – С. 256–257.

Там само. – С. 23.

Там само. – С. 26–27.

Там само. – С. 65, 79.

Там само. – С. 86–87.

Там само. – С. 21.

Там само. – С. 28.

Там само. – С. 32.

Там само. – С. 38–39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.