Том 264, № 251 (2015)

Зміст

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЯК СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА НА МАТЕРІАЛАХ ПРАЦІ Д. ДОНЦОВА «ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ» PDF
О. М. Караульна

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (1961–2014). СПРОБА ПЕРІОДИЗАЦІЇ PDF
М. С. Кучерук
ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА В РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.) PDF
І. Д. Фицик
ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗМІСТОВНО-ТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІВ ЧАСІВ ПЕРЕБУДОВИ PDF
І. А. Храмцова

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

АМЕРИКАНСЬКО-КУБИНСЬКІ ВІДНОСИНИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» (1991–2015 РР.) PDF
Т. В. Жолонко
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ АМЕРИКАНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОПОМОГИ В РОСІЇ ЗА ЧАСІВ ГОЛОДУ 1921–1923 РР. PDF
В. О. Погромський
ДІЯЛЬНІСТЬ КАНАДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ (1990–2015) PDF
О. П. Тригуб, А. І. Кабаєва
РОЗВИТОК КУРДСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ В ТУРЕЧЧИНІ PDF
П. М. Тригуб, Т. І. Лукіна
РЕФЕРЕНДУМ У ШОТЛАНДІЇ 2014 РОКУ PDF
П. М. Тригуб, А. О. Новохижна
ВІЙСЬКОВА ОПЕРАЦІЯ ПРОТИ ІДІЛ: 2014–2015 РР. PDF
П. М. Тригуб

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ МЕНШАСЦІ Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯХ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ (1991–2012 ГГ.) PDF
І. О. Пушкін
ЛИТВА 1988–1991 РР.: ВІХИ ТА ПОДІЇ «ЗАБІГУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ» PDF
І. А. Туряниця
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СЕПАРАТИЗМУ В ІСПАНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
А. В. Стєкольщикова, А. О. Хмель

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

РОДИННИЙ ГЕРБ ХАРИТОНЕНКІВ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО PDF
О. М. Гайдай
ПОЛІТИКА США ЩОДО КИТАЮ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД: РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF (Русский)
А. П. Косов
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ ЗАСНУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ АРХІВІВ У НІМЕЧЧИНІ (XIX – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) PDF
Л. Л. Левченко
СТАНОВЛЕННЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ) ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ СХІДНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ) PDF
О. С. Морозова

КРАЄЗНАВСТВО

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВПЛИВІВ НА РОЗВИТОК МИКОЛАЇВЩИНИ PDF
А. О. Хмель

ХРОНІКА

ДО ЮВІЛЕЮ ПЕТРА МИКИТОВИЧА ТРИГУБА PDF
Л. А. Вовчук