СТАНОВЛЕННЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ) ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ СХІДНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ)

О. С. Морозова

Анотація


У статті автор висвітлює історію становлення й діяльності Центру східноєвропейських дослі-джень (Studium Europy Wschodniej) Варшавського університету. Особливу увагу приділено постаті незмінного керівника й ідеолога цього проекту – Яна Маліцького. Автор доходить висновку, що робота центру здійснила й продовжує здійснювати важливу просвітницьку місію в напрямі роз-витку науки, поширення знань про Схід, дослідження комунізму та посткомунізму, історії сусідніх із Польщею держав, підготовки молодих еліт, спеціалістів у справах Сходу Європи.

Ключові слова


Центр східноєвропейських досліджень; Студії Східної Європи; Ян Маліцький; Варшавський університет; дослідження комунізму та посткомунізму

Повний текст:

PDF

Посилання


Маліцький Я. Великі справи роблять ті, хто не знає про їхню нездійсненність / Ян Маліцький // Український журнал. – 2009. – № 4. – С. 10–12.

Маліцький Я. Польща зацікавлена мати навколо себе людей, вихованих на демократичних і європейських цінностях / Ян Маліцький // Вкурсе. – 2009. – 20 листопада.

Маліцький Я. Українці мають проявити драматичну відвагу, аби відірватися від Росії / Я. Маліцький // Наш вибір. – 2014. – 27 грудня.

Морозова О. С. Чорноморський державний університет імені Петра Могили: польський напрямок наукових відносин / Ольга Станіславівна Морозова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 198. Вип.186. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 88–90.

Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa, 2010. – 77 s.

Warsaw East European Conference. Old and new. Past, present and future of the post-communist World. – Warszawa, 2012. – 61 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.