ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВПЛИВІВ НА РОЗВИТОК МИКОЛАЇВЩИНИ

А. О. Хмель

Анотація


Використовуючи історіографічні напрацювання миколаївських краєзнавців, автор висвітлює історію Миколаєва й області в контексті впливу європейських народів та держав на розвиток ре-гіону. До уваги взято факти колонізації Миколаївщини греками, поляками та німцями, а також інвестування в миколаївську промисловість європейцями.

Ключові слова


Миколаїв; європейський вплив; греки; поляки; німці; «Наваль»

Повний текст:

PDF

Посилання


Миколаївщина: літопис історичних подій: 65-річчю утворення Миколаївської області присвячується / О. М. Гаркуша, Є. Г. Горбуров, Ю. І. Гузенко та ін. ; за заг. ред. М. М. Шитюка. – Херсон, 2002. – 710 с.

Миколаївщина: погляд крізь століття: Нарис історії [Текст] / В. П. Шкварець, В. Ф. Мельник. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського педінституту, 1994. – 386 с.; Шкварець В. П. Історія рідного краю. Миколаївщина : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / В. П. Шкварець, М. Ф. Мельник. – 2-ге вид., доопр., випр., доп. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили ; Одеса : ТОВ ВІД, 2003. – 280 с.

Козырева М. Исторический опыт взаимодействия еврейского и немецкого населения Николаевщины [Електронний ресурс] / М. Козырева. – Режим доступу : http://issuu.com/shariat82/docs/220_rokiv_razom/.

Зубар В. Грецька колонізація півдня України [Електронний ресурс] / В. Зубар. – 16 лютого 2002 р. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/grecka-kolonizaciya-pivdnya-ukrayini; Донік О. Україна: У складі двох імперій (остання чверть ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Донік. – Київ, 2011. – Режим доступу : http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/knyga-o-donik-ukrayina-u-skladi-dvokh-imperiy-ostannya-chvert%60-khviii-persha-polovyna-khikh-st-/glava-6-zaselennya-y-osvoennya-pivdennoyi-ukrayiny/.

Миколаївщина: літопис історичних подій... – С. 15–17.

Там само. – С.18–20.

Немецкие колонии на территории Николаевской области. Ландау [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bazar.nikolaev.ua/content/83.

Немецкие поселения Николаевщины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tic.mk.ua/istorija-nikolaeva-stati/320-nemeckie-poselenija-nikolaevshhiny.html.

Козырева М. Исторический опыт... – С. 75.

Миколаївщина: літопис історичних подій... – С. 52.

Голта, Ольвиополь, Богополь [Електронний ресурс]. – Лехаим. Июнь, 2006, Сиван 5766. – № 6(170) – Режим доступу : http://www.lechaim.ru/ARHIV/170/VZR/01p.htm; Богополь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://history.mk.ua/ bogopol.htm.

Бугаєвська Ю. А. З історії миколаївського суднобудівного заводу «Наваль» (нині ДАХК «ЧСЗ») [Електронний ресурс] / Ю. А. Бугаєвська. – Режим доступу : http://mk.archives.gov.ua/pubonsite/314-z-istorii-vykolaivskogo-zavodu-naval.html.

История николаевского трамвая [Електронний ресурс] / А. Говоруха. – Режим доступу : http://www.up.mk.ua/mainpage/ show_item/3854; Говоруха А. Век николаевского трамвая [Електронний ресурс] / А. Говоруха. – Режим доступу : http://www.omnibus.ru/arhiv/12_2001/arhivarius/4; Говоруха А. Век николаевского трамвая [Електронний ресурс] / А. Го-воруха. – Режим доступу : http://www.omnibus.ru/arhiv/1_2002/arhivarius/.

Николаев (Николаевская область) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/%29.

Рішення Миколаївської Міської Ради № 22/17 від 2012-11-22 «Про затвердження міської Програми залучення вітчиз-няних та іноземних інвестицій у м. Миколаївна період до 2017 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mkrada.gov.ua/documents/3572.html#part01.