РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (1961–2014). СПРОБА ПЕРІОДИЗАЦІЇ

М. С. Кучерук

Анотація


Здобуття незалежності України в 1991 р., «помаранчева революція» 2004 р., «революція гід-ності» 2013–2014 рр. – ланки одного процесу. За всіма цими подіями стоять суспільні сили, зацікавлені у вестернізації та лібералізації української держави. Їх не можна вважати спонтанним сплеском народного незадоволення – це закономірні етапи трансформації українського суспільства.
На наш погляд, процес почався ще в 60-ті рр. минулого століття. Саме з виступу дисидентів проти влади розпочинається формування громадянського суспільства в Україні. Тектонічні зсуви, що відбулися впродовж 1989–1991, 2004, 2013–2014 рр., засвідчили наявність в Україні грома-дянського суспільства, здатного впливати на владу.
У процесі розвитку громадянського суспільства в Україні ми виокремили три етапи: 1) куль-турницький (1961–1991 рр.), коли українці відчули себе окремою нацією, усвідомили право своєї нації на самовизначення й почали вимагати його реалізації; 2) соціально-економічний (1991–2004 рр.), коли на історичну сцену вийшов середній клас, сформований у період незалежності, ставши самостійним і самодостатнім актором; 3) політичний (2004–2013 рр.) – Євромайдан засвідчив, що в Україні повністю сформувалось громадянське суспільство – українське суспіль-ство досягло такого ступеня розвитку й самоорганізації, коли українські громадяни не лише розуміють свої права, інтереси та потреби, але й готові за них боротися.


Ключові слова


громадянське суспільство; період; революція; етап; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Боаз Д. Ключові поняття лібералізму / Д. Боаз // Лібералізм [упоряд. О. Проценко, В. Лісовий]. Антологія. – Вид. 2-ге. – К. : Видавничий дім «Простір» – «Смолоскип», 2009. – С. 53–67.

Гальчинський А. Лібералізм: уроки для України / А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2011. – 288 с.

Головаха Є. Інституціональні зміни в Україні: Шлях до кризи і шляхи виходу з неї / Є. Головаха // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. – Т. 1. [За ред. В. Ворони, М. Шульги]. – К. : Інститут соціології НАН України, 2011. – С. 36–54.

Гончарук Г. Народний Рух України. Історія. 1989–1996 рр. / Г. І. Гончарук. – Вид. друге, доп. – Одеса : Астропринт, 2014. – 336 с.

Гончарук Г. І. Національна ідея і Народний рух України / Г. І. Гончарук, О. А. Шановська. – Одеса : Астропринт, 2004. – 172 с.

Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності / Я. Грицак. – К. : Грані-Т, 2008. – 232 с.

Капсамун І. «Нас повернули в посткомуністичний монархізм»: Вадим Карасьов про зміну політичної системи / І. Капсамун // День. – 2010. – № 180. – С. 4.

Касьянов Г. Украина 1991–2007: очерки новейшей истории / Г. Касьянов. – К. : Наш час, 2008. – 480 с.

Ковальов П. Конституційний самообман: Чого чекати від отримання Януковичем повноважень Кучми? / П. Ковальов // День. – 2010. – № 162–163. – С. 4.

Меннінг Д. Символічна форма лібералізму / Д. Меннінг // Лібералізм [упоряд. О. Проценко, В. Лісовий]. Антологія. – Вид. 2-е. – К. : Видавничий дім «Простір» – «Смолоскип», 2009. – С. 53–67.

Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження / М. Рябчук. – К. : К. І. С., 2011. – 240 с.

Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний ; [пер. з англ. Ю. І. Шевчука ; вст. ст. С. В. Кульчицького]. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1993. – 720 с.

Шульга Н. Дрейф на обочину. Двадцать лет общественных изменений в Украине / Н. А. Шульга. – К. : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2011. – 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.