Наукові праці. Історія

Галузь і проблематика: До збірника включено статті, які висвітлюють актуальні питання історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії і джерелознавства, історичного краєзнавства.

ISSN 2311-1674 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України № 1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Тригуб П. М., доктор історичних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Google Scholar.


Наукові праці. Історія

Том 274, № 262 (2016)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКА ІСНУВАННЯ ФІЛІЙ У РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ PDF
М. М. Зеркаль, Ю. М. Сірий
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКЕ ПОВСТАНСТВО У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО PDF
Ю. В. Котляр
ІСТОРІЯ «РОДОВОГО СЛОВ’ЯНСЬКОГО ВІЧА» (2003–2015) PDF
Г. С. Лозко
МОВНА ПОЛІТИКА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1920–30-ТІ РР. PDF
І. С. Міронова
УКРАЇНСЬКА РСР У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ (1985–1991 рр.) PDF
І. І. Хомутовська
ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК НОТАРІАТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. PDF
Н. В. Шевченко
ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ УКРАЇНЦІВ У «ОСОБЛИВИХ» РАДЯНСЬКИХ ТАБОРАХ (1953–1954 РР.) PDF
С. О. Ярошенко

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДУХОВНО-ЛИЦАРСЬКІ ОРДЕНИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ PDF
Г. В. Висоцька
КИТАЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ: ЗА ЧАСІВ МАО ТА ПІСЛЯ (1972–2014 рр.) PDF
О. В. Іванов
ДЕРЖАВОБУДІВНИЦТВО У ДЕРЖАВАХ, ЩО ВТРАТИЛИ ДІЄЗДАТНІСТЬ PDF
О. В. Компанієць
РОЛЬ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ В СТРАТЕГІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЩОДО КИТАЮ PDF
І. Є. Підберезних
ІНТЕГРАЦІЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ (1989–2003 рр.) PDF
І. О. Селіванова-Зеркаль

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ІДЕЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЄЖИ ГЕДРОЙЦЯ PDF
О. С. Морозова
2000 КМ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ PDF
Н. В. Шевченко
ІДЕОЛОГІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ PDF
В. М. Шостак
СКЛАД ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ РАДИ ТА МІСЬКОЇ УПРАВИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ В 1878–1917 РР. PDF
Г. П. Коваль
АРХІВИ МИКОЛАЇВЩИНИ В КОНТЕКСТІ АРХІВНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 1917–1925 рр. PDF
Л. Л. Левченко
СВЯЩЕННІ НАВКОЛОСЕЛИЩНІ ТОПОСИ У СЕРЕДНІЙ СТРАНДЖІ – РЕАЛЬНІ ТА ВІРТУАЛЬНІ ЗУСТРІЧ PDF (English)
D. Radoynova, B. Koprinarov

ХРОНІКА

КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я: ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ» PDF
В. В. Животовська, В. В. Чернявський