Наукові праці. Історія

Галузь і проблематика: До збірника включено статті, які висвітлюють актуальні питання історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії і джерелознавства, історичного краєзнавства.

ISSN 2311-1674 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України № 1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Тригуб П. М., доктор історичних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Google Scholar.


Наукові праці. Історія

Том 282, № 270 (2016)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ПРАЦЯХ Ю. БОЙКО-БЛОХИНА PDF
Я. І. Гарагун
РАДЯНСЬКИЙ ФЕНОМЕН ДОПОМОГИ ЗА ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ І ПРОФСПІЛК (середина 50-х – середина 60-х рр.) PDF
В. М. Докашенко
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1991 рр.) PDF
І. С. Міронова
СЛОВ’ЯНСЬКА ОКРЕМІШНІСТЬ ТА АКУЛЬТУРАЦІЯ ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДО КАНАДИ PDF
Н. Г. Солонська
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКИЙ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
О. С. Ядловська

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛІТЕТУ СУЧАСНИХ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ PDF
Л. Я. Лук’янчук
ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ І КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ PDF
І. Є. Підберезних

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ГОЛОДОМОР 1932–1933РР. НА МИКОЛАЇВЩИНІ В ФОРМІ РЕПРЕСІЙ: ДОЛІ ЛЮДЕЙ ОЧИМА ІСТОРИКІВ, МОВОЮ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ PDF
М. М. Зеркаль
РОСІЙСЬКІ ОЦІНКИ БЛИЗЬКОСХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ОБАМИ PDF (Русский)
А. П. Косов
АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Ю. В. Котляр
ТЕОРІЯ АРХІВНОГО ПОШУКУ ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА АВТОКРАТОВА (матеріали до курсу «архівна евристика») PDF
Л. Л. Левченко

АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ АНЕТІВКА II В 2015 році PDF
А. В. Главенчук, І. В. Піструіл, О. П. Секерська
БУДІВНИЦТВО КАХОВСЬКОЇ ГЕС І СТВОРЕННЯ ПІВДЕННОГО ЕНЕРГОРАЙОНУ (ПОДНІПРОВ’Я, МИКОЛАЇВ, ХЕРСОН, ОДЕСА І КРИМ) У 1950–1953 рр. PDF
П. В. Сацький
НОТАРІАТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. PDF
Н. В. Шевченко
Південна Пальміра та її мешканці в часи М. С. Воронцова (перша половина XIX ст.) PDF (Русский)
И. М. Шкляж, П. А. Мацюта

ХРОНІКА

АНАРХІЗМ. НОВИЙ ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЙ СУЧАСНОСТІ PDF
Ю. В. Котляр